Klaudia Martynowska

dr Klaudia Martynowska

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sex differences in self-perceived employability and self-motivated strategies for learning in Polish first-year students
  [w:] PLoS One
 • Self-Perceived Employability Scale – Polish Adaptation
  [w:] The New Educational Review
 • Wonder Is the Beginning of Wisdom. The Socratic Method in a Qualitative Study of Leadership in Family Firms
  [w:] Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change.

2021


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ojciec w roli założyciela firmy rodzinnej – o przywództwie przedsiębiorczym w relacjach rodzinnych.
 • Chronić się przed wirusem czy ukryć przed światem? Noszenie masek ochronnych jako doświadczenie psychiczne w dobie pandemii COVID-19

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Religiosity as a coping resource during the COVID-19 crisis among Catholic University

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Faith conquers all? Demographic and psychological resources and their associations with academic performance among religious college students
  [w:] British Journal of Religious Education
 • Perceived stress and well-being of Polish migrants in the UK after Brexit vote
  [Stres i dobrostan psychiczny polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii po głosowaniu Brexit]
  [w:] PLoS One

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • HERMANN GMEINER’S HUMANISTIC CONCEPT
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Noszenie masek ochronnych jako doświadczenie psychiczne

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Prof. Yuri Plyska - The National University of Ostroh Academy
  [Prof. Yuri Plyska - The National University of Ostroh Academy ]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Psychologiczne uwarunkowania postrzegania własnej zatrudnialności przez studentów pokolenia iGeneration - wyjazd konsultacyjny.

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z budżetu KUL

 • Psychopedagogiczne korelaty postrzegania własnej zatrudnialności (self-perceived employability) przez studentów pierwszego roku

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Prowadzenie zajęć "Psychopatologia rozwoju" na studiach podyplomowych Oligofrenopedagogiki KUL

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda za najlepszą publikację naukową

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Business Run by Family or Family Run by Business? The Role of Entrepreneurial Leadership and Job Crafting in Developing Entrepreneurial Behaviour of Future Successors
  [Biznes prowadzony przez rodzinę czy rodzina prowadzona przez firmę? Rola przywództwa przedsiębiorczego i tworzenia miejsc pracy w rozwijaniu zachowań przedsiębiorczych przyszłych następców]
 • IIntegracja koncepcji autentycznego przywództwa w zawodzie nauczycieli wczesnego dzieciństwa: przegląd literatury

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Effective Organizational Culture of Family Firms –the Perspective of Future Successors: a Qualitative Study
  [Efektywna kultura organizacyjna firm rodzinnych z perspektywy przyszłych sukcesorów. Badanie jakościowe]
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • The role of leadership and emotional intelligence in enhancing communication in family businesses
  [Rola przywództwa i inteligencji emocjonalnej w procesie komunikacji w firmach rodzinnych ]
  [w:] Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Książka z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa dla Prof. Johna Ravena

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Odporność psychiczna, religijność a sukces akademicki studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego

Udział w konferencji krajowej

 • Odporność psychiczna i kapitał psychologiczny a sukces akademicki studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Staff mobility for teaching at Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
  [Wyjazd szkoleniowo-dydaktyczny w Università degli Studi di Bari Aldo Moro]

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Fundamentals of University Teaching and Tutoring - Masters of Didactics
  [Mistrzowie Dydaktyki]

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Demograficzne i psychologiczne uwarunkowania osiągnięć akademickich studentów uczelni religijnych.

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

 • More Opportunities for Every Child: early detection of child difficulties in kindergarten

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Uniwersytet w dobie przemian: o religijności i potrzebie kształcenia przyszłych nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze stresem

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL

 • Odporność psychiczna i kapitał psychologiczny a sukces akademicki studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego

2018


Kurs e-learningowy

 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Pedagogical leadership
  [Pedagogical Leadership (wykład) ]

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Postaw dobrze żagle. Jak radzić sobie ze stresem
  [w:] Droga do Bierzmowania

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • European Questionnaire for Job Analysis (EQJA) *** KOPIA ***
 • European Questionnaire for Job Analysis (EQJA)

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Wykład Prof. Ilya Sinitsky: Mathematics in kindergarten – what we need to do and not to do?
 • Tłumaczenie wykładów Prof. Leehu Zysberga dla studentów pedagogiki
 • International Scientific Conference "Polish early school education: theory-research-practice"
  [Tłumaczenia ustne dla zagranicznych prelegentów]

Recenzja książki naukowej

 • Kimberly S. Young, Cristiano NABUCO DE ABREU, Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, New Jersey: Johan Wiley&Sons 2011 (Klaudia Martynowska)

Recenzja artykułu naukowego

 • The Analysis of Problem Areas in Parent-Adolescent Relationships: A Pilot Probe

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Duchowość dziecka – wybrane konteksty wychowawcze i dydaktyczne

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

 • Koordynator współpracy naukowej z Gordon College of Education, Haifa, Izrael

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Odporność psychiczna a pozytywny kapitał psychologiczny. Korelaty akademickich osiągnięć u przyszłych nauczycieli w Polsce i Izraelu.

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Przyjęcie studentów z Wydziału Antropologii Uniwersytetu w Kopenhadze, Dania

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE

 • Przemoc domowa w sytuacji niepełnosprawności intelektualnej. Stan obecny oraz model wsparcia dla rodzin z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną (DONI)

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Mistrzowie Dydaktyki

Udział w festiwalu nauki

 • Projekt: Prenatalna "szkoła życia" przed urodzeniem
 • Projekt: Życie - Lubię to! Jak uzależnienie od sieci zmienia Twój świat?

2017


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • American Psychological Association

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Emocje - piękno i zagadka ludzkiej natury. Inteligencja emocjonalna, stres a poczucie szczęscia
 • Stres zawodowy w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej- przegląd literatury.
 • Pochodzenie społeczne i system wartości a postawa wobec sportu
 • Rola norm społecznych i rodzinnych w firmie rodzinnej. Perspektywa międzykulturowa.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Business run by family or family run by business? The role of leadership and proactive behavior in addressing interpersonal conflict in family businesses.

2015


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Network of Interdisciplinary Research in Family Firms

2014


Staż finansowany ze środków UE

 • Internship at the University of Seville - the Erasmus + programme
  [Staż naukowy w ramach programu Erasmus +]

2013


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Piękno i zagadka ludzkich emocji. Inteligencja emocjonalna, stres a poczucie szczęścia.