dr hab. Zbigniew Pańpuch

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Pracownik naukowo-dydaktyczny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.

Zainteresowanie naukowe

  • problematyka etyczna i antropologiczna w pismach Platona i Arystotelesa,
  • teoria bytu i antropologia w pismach św. Tomasza z Akwinu.

 

Zainteresowania poboczne

  • filozofia polityki
  • ekonomia