dr Damian Bara

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Negocjacji i Mediacji

Stanowisko: Asystent

Brak zatwierdzonych i zweryfikowanych pozycji