dr Tomasz Barszcz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

  • doktor (od 2012-06-26)
  • magister (od 2010-06-28)
  • magister (od 2007-04-24)