prof. dr hab. Stanisława Steuden

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Klinicznej

Stanowisko: Profesor

prof. dr hab. Stanisława Steuden
Profesor - Katedra Psychologii Klinicznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: stanislawa.steuden_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0078-5613