Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Instytut Psychologii
Wydział:Pion Naukowo - Dydaktyczny
Telefon:81-445-0
Sala:C-402 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 4)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Psychologii
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin