dr hab. Grzegorz Adamczyk (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Socjologii Ekonomicznej i Cyfrowej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Grzegorz Adamczyk prof. KUL
profesor KUL - Katedra Socjologii Ekonomicznej i Cyfrowej
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.adamczyk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7539-0686