dr hab. Zbigniew Wróblewski (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

  • Koordynator (od 2019-10-01)
  • Kierownik Katedry (od 2019-10-01)
  • Kierownik Katedry (od 2015-10-01 do 2019-09-30)
  • Kierownik Katedry (od 2011-02-01 do 2015-09-30)