School pedagogy with elements of educational law (wykład) - 2020/2021

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr hab. Adam Maj
Organising unit:Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Dział Kształcenia - zajęcia organizowane centralnie
Number of hours (week/semester): 30
Language of instruction:Język polski