Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Adam Maj
Organizator:Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Dział Kształcenia - zajęcia organizowane centralnie
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski