Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży (wykład) - 2020/2021

Course description
General information
Lecturer:dr Joanna Chwaszcz
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Nauk Socjologicznych
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski