Sound - recording and editing (ćwiczenia) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:mgr Marcin Superczyński
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski