Citizen jourmalism (konwersatorium) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr Joanna Szegda
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:English
Course objective
C1 - to introduce students with new types of journalism, especially citizen journalism and mojo
C2 - to introduce the history, definitions, functions and role of citizen journalism
C3 - to raise the awareness of the ethical dimension of being the citizen reporter
C4 - to introduce different examples of citizen media and to encourage to analyzing of citizen media
Prerequisites
intermediate English
Learning outcomes
Knowledge
K_W15 has the basic knowledge about communication process and its members
Skills
K_U01 can observe and interpret social phenomenons; can analyse their relations with different media activites
Attitudes
K_K08 responsibly prepares to his work, projects and does activities from media and social communication field
Teaching method
disscussion, work in groups, individual work, lecture, work on computers
Course content description
media system: public, commercial, social and citizen media
the citizen media: the history and the definitions
functions of the citizen media
participation in CM
the role in the civil society
the most popular forms of the citizen media
mobilejournalism
the media law about the citizen media
case studies- the different citizen media projects
Forms of assessment
Knowedge
ndst (failed)- does not have a basic knowledge about communication process and its members
dst (pass)- has satisfactory knowledge about communication process and its members,
db (good)- has adequate knowledge about communication process and its members
bdb (very good)- has wider knowledge about communication process and its members

Skills
ndst (failed)- cannot observe and interpret social phenomenons; cannot analyse in details their relations with different media activities
dst (pass)-can with some help observe and interpret social phenomenons; cannot analyse in details their relations with different media activities
db (good)- can observe and interpret social phenomenons; can analyse their relations with different media activities
bdb (very good)- can single-handedly observe and interpret social phenomenons; can analyse in details their relations with different media activities

Attitudes
ndst (failed)- does not prepares to his work, does not projects and does not do activities from media and social communication field
dst (pass)- responsibly enough prepares to his work, projects and does activities from media and social communication field
db (good)- responsibly prepares to his work, projects and does activities from media and social communication field
bdb (very good)- responsibly and zealously prepares to his work, projects and does activities from media and social communication field

Ways of verification: attendance in discussions, final project
Required reading list
1.Dahlgren Peter, Sparks Colin, Komunikowanie i obywatelskość. Mass media w społeczeństwie, czyli atak na system nadawców publicznych. Plotki, sensacje, doniesienia., Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2007.
2.Lasica J.D., What is Participatory Journalism? , http://www.ojr.org/ojr/workplace/1060217106.php, 19-01-2011.
3.Bowman Shayne, Willis Chris, We Media, How audiences are shaping the future of news and information,, The Media Center at the American Press Institute, 2003, http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php, 10-01-2011.
4.Witschgde Tamara, Street journalists versus \\\'ailing journalists\\\'?, http://www.opendemocracy.net/article/street-journalists-as-an-answer-to-ailing-journalism, 10-01-2011.
5.Prawo w sieci – korzyści czy zagrożenia dla wolności słowa?, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Obserwatorium Wolności Mediów W Polsce 11 maja 2009, red. Adam Bodnar, Dominika Bychawska-Siniarska, „Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce”.
6.Hetmański Marek, Internet jako środek tworzenia i komunikowania wiedzy, [w]: Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, pod red., T. Zasępy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
7.Jensen Jens, Interactivity. Tracking a New Concept in Media and Communication Studies, http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/38_jensen.pdf, 28-03-2011.
8.Tadeusiewicz Ryszard, Społeczność internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.
9.McQuail Denis, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008.
10.Szpunar Magdalena, Czym są nowe media-próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze”, 4 (35) 2008, ss. 31-40.
11.Szpunar Magdalena, Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu, SCENO Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Zeszyty Naukowe nr 8.
Field of study: Journalism and Social Communication
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 6
Number of ECTS credits: 2
Form of assessment: Grade