Physical education - women's and men's tennis (sekcja sportowa) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:mgr Jarosław Dobosz
Organising unit:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Number of hours (week/semester): 4/60
Language of instruction:Język polski