Metodyka pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w placówce (warsztaty) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:mgr Katarzyna Śliż
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Pedagogiki
Number of hours (week/semester): 1/10
Language of instruction:Język polski