Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Zarządzanie jakością (wykład)E/2 30 dr Monika Sak-Skowron
2Zarządzanie jakością (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Monika Sak-Skowron
3Zarządzanie jakością (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Monika Sak-Skowron
4Finanse przedsiębiorstwa (wykład)E/4 30 dr Maria Paździor
5Finanse przedsiębiorstwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Sylwia Kostrzewa
6Finanse przedsiębiorstwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sylwia Kostrzewa
7Uruchamianie działalności gospodarczej (wykład)Z/3 15 prof. dr hab. Marek Pawlak
8Uruchamianie działalności gospodarczej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
9Uruchamianie działalności gospodarczej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
10Badania marketingowe (wykład)E/4 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
11Badania marketingowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Sylwia Kostrzewa
12Badania marketingowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sylwia Kostrzewa
Przedmioty do wyboru
1Marketing personalny (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Marek
2Organisational Culture Management (wykład)Z/3 15 dr Agnieszka Marek
3Podatki w działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/3 30 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
4Zarządzanie zmianami organizacyjnymi (wykład)Z/3 30 dr Kalina Grzesiuk
Seminarium dyplomowe
1Organizacja i zarządzanie (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
2Zarządzanie finansami (seminarium)Zbo/3 30 dr Dorota Tokarska
3Zarządzanie marketingowe (seminarium)Zbo/3 30 dr Grzegorz Wesołowski
4Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium)Zbo/3 30 dr Kalina Grzesiuk
5Zarządzanie zasobami ludzkimi (seminarium)Zbo/3 30 dr inż. Monika Wawer
Praktyka zawodowa
1Praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/5 120 dr inż. Monika Wawer

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze