Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Rachunkowość zarządcza (wykład)E/5 30 dr Robert Pankiewicz
2Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wykład)E/5 30 dr Jarosław Kuśpit
3Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (wykład)E/4 15 dr Maria Zuba-Ciszewska
Laboratoria obowiązkowe
1Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mirosław Urbanek
2Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Mirosław Urbanek
3Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Mirosław Urbanek
4Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Mirosław Urbanek
5Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Antonina Gavryshkiv
6Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Antonina Gavryshkiv
7Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Antonina Gavryshkiv
8Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Antonina Gavryshkiv
9Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Antonina Gavryshkiv
10Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 Zawieszone
Ćwiczenia obowiązkowe
1Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
2Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
3Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
4Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
5Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
6Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Antonina Gavryshkiv
7Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Antonina Gavryshkiv
8Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Antonina Gavryshkiv
9Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Antonina Gavryshkiv
10Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
11Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
12Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
13Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
14Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
15Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Analiza strategiczna przedsiębiorstwa (konwersatorium)Z/3 30 dr Maria Paździor
2Biznesplan (konwersatorium)Z/3 30 dr Robert Pankiewicz
3Corporate financial analysis (konwersatorium)Z/3 30 dr Judyta Przyłuska-Schmitt
4Finanse lokalne (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
5Gospodarka globalna (wykład)Z/3 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
6Konkurencyjność we współczesnej gospodarce (konwersatorium)Z/3 30 mgr Marlena Gołębiowska
7Podatki w przedsiębiorstwie (konwersatorium)Z/3 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
8Współczesne trendy w marketingu (konwersatorium)Z/3 30 dr Grzegorz Wesołowski
Seminarium dyplomowe
1Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (seminarium)Zbo/0 30 dr Maria Paździor
2Bankowość (seminarium)Zbo/0 30 prof. dr hab. Marian Żukowski
3Finanse i gospodarka samorządowa (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
4Finanse międzynarodowe (seminarium)Zbo/0 30 dr Jarosław Kuśpit
5Instytucje i rynki finansowe (seminarium)Zbo/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
6Międzynarodowe stosunki gospodarcze (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL
7Polityka gospodarcza (seminarium)Zbo/0 30 dr Judyta Przyłuska-Schmitt
8Rachunkowość (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
9Rozwój lokalny i regionalny (seminarium)Zbo/0 30 dr Dorota Tokarska
Praktyki wakacyjne
1Praktyka wakacyjna (praktyki)Zbo/5 120 dr Joanna Niewiadoma

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze