Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr hab. Wojciech Lewandowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury amerykańskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agata Waszkiewicz
2Historia literatury amerykańskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Agata Waszkiewicz
3Historia literatury amerykańskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Patrycja Antoszek
4Historia literatury amerykańskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
5Historia języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Kinga Lis
6Historia języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Kinga Lis
7Historia języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Kinga Lis
8Historia języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Artur Bartnik
9Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
10Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
11Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Sebastian Wasak
12Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Sebastian Wasak
13Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Sebastian Wasak
14Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
15Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Anna Prażmowska
16Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Anna Prażmowska
17Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr Kinga Lis
18Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr Kinga Lis
19Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/4 30 dr Anna Prażmowska
20Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/4 30 dr Anna Prażmowska
21Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje III (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Wojciech Guz
22Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje III (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Wojciech Guz
23Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje III (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Vacat
24Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje III (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 Vacat
25Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje III (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Magdalena Sawa
26Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje III (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Magdalena Sawa
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/8 30 dr Kinga Lis
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Wojciech Guz
3Językoznawstwo porównawcze (seminarium)Zbo/8 30 dr Jerzy Wójcik
4Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/8 30 dr Karolina Drabikowska
5Kulturoznawstwo (seminarium)Zbo/8 30 dr Anna Antonowicz
6Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/8 30 dr Kamil Rusiłowicz
7Literatura angielska (seminarium)Zbo/8 30 dr Łukasz Borowiec
8Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
9Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/8 30 dr Jerzy Skwarzyński
10Zajęcia specjalizacyjne - Językoznawstwo (wykład)Zbo/2 15 dr Kinga Lis
11Zajęcia specjalizacyjne - Językoznawstwo (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Wojciech Guz
12Zajęcia specjalizacyjne - Językoznawstwo porównawcze (wykład)Zbo/2 15 dr Jerzy Wójcik
13Zajęcia specjalizacyjne - Językoznawstwo stosowane (wykład)Zbo/2 15 dr Karolina Drabikowska
14Zajęcia specjalizacyjne - Kulturoznawstwo (wykład)Zbo/2 15 dr Anna Antonowicz
15Zajęcia specjalizacyjne - Literatura amerykańska (wykład)Zbo/2 15 dr Kamil Rusiłowicz
16Zajęcia specjalizacyjne - Literatura angielska (wykład)Zbo/2 15 dr Łukasz Borowiec
17Zajęcia specjalizacyjne - Literatura anglojęzyczna (wykład)Zbo/2 15 Zawieszone
18Zajęcia specjalizacyjne - Literaturoznawstwo (wykład)Zbo/2 15 dr Jerzy Skwarzyński
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
1Made in Britain: z historii przełomowych idei (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Anna Antonowicz
2Made in Britain: z historii przełomowych idei (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Anna Antonowicz
3Opowiadania amerykańskie (ćwiczenia)Z/4 30 dr Patrycja Antoszek
4Współczesna literatura anglojęzyczna (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
Celtologia
1Język irlandzki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mark Ó Fionnáin
2Język irlandzki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Mark Ó Fionnáin
3Język walijski (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksander Bednarski
4Kultura Irlandii i Walii (ćwiczenia)Z/2 30 dr Mark Ó Fionnáin

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze