Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo finansów publicznych (wykład)E/5 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
2Materialne prawo administracyjne (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
3Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
4Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
5Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
6Postępowanie administracyjne (wykład)E/5 45 dr hab. Michał Domagała
7Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 45 dr Bożena Czech-Jezierska
8Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 45 dr Maciej Gapski
9Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 45 dr Maciej Gapski
10Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 45 dr Maciej Gapski
11Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 45 dr Maciej Gapski
12Zamówienia publiczne (wykład)E/3 30 dr hab. Magdalena Kisała
13Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
14Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
15Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
16Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
17Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
18Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Aleksandra Kowalczyk
19Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Aleksandra Kowalczyk
20Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Sylwia Mosio
Seminarium licencjackie
1Organizacja ochrony środowiska - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL
2Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr Bożena Czech-Jezierska
3Prawo administracyjne - część ogólna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
4Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Kisała
5Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
6Publiczne prawo gospodarcze - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Michał Domagała
7Ustrój samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Karol Sołtys
2Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
3Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)E/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
Specjalność: Administracja publiczna
1Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)E/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
2Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
3Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Karol Sołtys
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Prawo bankowe (wykład)E/3 30 dr hab. Rafał Sura
2Prawo bankowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Rafał Sura
3Prawo umów w obrocie gospodarczym (konwersatorium)Z/2 30 mgr Michał Hałasa
Praktyki studenckie
1Praktyki studenckie (praktyki)Zbo/5 160 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze