Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Metodyka katechezy (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
2Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)E/2 30 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
3Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
4Teologia dogmatyczna: O Bogu Jedynym (wykład)Z/3 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
5Teologia dogmatyczna: Protologia (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
6Teologia moralna szczegółowa - cnoty teologalne (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
7Teologia pastoralna (wykład)Zbo/3 30 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
8Teologia patrystyczna (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
9Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
Ćwiczenia obowiązkowe
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
2Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Adam Kubiś
3Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Adam Kubiś
Proseminaria
1Metodyka pracy naukowej (proseminarium)Zbo/1 15 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Czlowiek i zwierzęta w refleksji teologicznomoralnej (wykład)Z/4 30 Ks. dr Krzysztof Smykowski
2Kościół a nowe ruchy religijne (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
3Spory o mariologię Jana Pawła II (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze