Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryne
1Metodyka pracy naukowej (proseminarium)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
2Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)E/2 30 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
3Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Marcin Zieliński
4Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
5Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Marcin Zieliński
6Teologia dogmatyczna: O Bogu Jedynym (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
7Teologia dogmatyczna: Protologia (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
8Teologia moralna szczegółowa - cnoty teologalne (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
9Teologia pastoralna (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
10Teologia patrystyczna (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
11Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
Zajęcia do wyboru
1Chrystus a demon (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
2Rozumienie śmierci w polskiej tradycji ludowej (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Specjalizacja nauczycielska
1Metodyka katechezy (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
2Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
3Psychologia komunikacji (warsztaty)Z/2 30 dr Andrzej Januszewski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze