Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Piotr Lipski
3Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Piotr Lipski
4Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Piotr Lipski
5Marketing (wykład)E/7 30 dr Grzegorz Wesołowski
6Marketing (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Grzegorz Wesołowski
7Marketing (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Grzegorz Wesołowski
8Marketing (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Grzegorz Wesołowski
9Podstawy zarządzania (wykład)E/7 30 dr Agnieszka Marek
10Podstawy zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Sylwia Kostrzewa
11Podstawy zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sylwia Kostrzewa
12Podstawy zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Sylwia Kostrzewa
13Mikroekonomia (wykład)E/6 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
14Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
15Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
16Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
17Matematyka (wykład)Z/5 30 dr Joanna Niewiadoma
18Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
19Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
20Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
9Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
10Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 135) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 134) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 137) Z/2 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 139) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
5Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze