Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wprowadzenie do nauki o języku (wykład)E/3 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Historia literatury staropolskiej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
3Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
2Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
3Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr hab. Anna Czapla
4Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Anna Czapla
5Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Cecylia Galilej
6Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
7Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
8Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Joanna Michalczuk
9Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 mgr Edyta Michałek
10Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 mgr Edyta Michałek
11Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Danuta Matejczuk
12Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Danuta Matejczuk
Warsztaty
1Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/3 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
3Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa: 3) Zbo/3 30 dr Małgorzata Peroń
4Poetyka, cz. I (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
5Poetyka, cz. I (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
6Poetyka, cz. I (warsztaty - Grupa: 3) Zbo/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
7Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Joanna Michalczuk
8Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
9Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu FCE (CEF B2) (lektorat)Z/2 0 Brak obsady
5Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
9Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 103) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 104) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
Zajęcia fakultatywne
1Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze