dr hab. Wiesław Pawlak (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
CN-101 12:30 - 14:10 T Historia książki wykład
CN-218 14:10 - 15:00 T Z dziejów plagiatu w europejskim piśmiennictwie wczesnonowożytnym wykład
CZWARTEK
CN-101 08:20 - 10:00 T Historia literatury polskiej (do oświecenia) (grupa 1) ćwiczenia
CN-101 10:00 - 11:40 T Historia literatury polskiej (do oświecenia) (grupa 2) ćwiczenia
CN-202 11:40 - 13:20 T Historia literatury staropolskiej wykład

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień