Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (wykład)E/7 30 dr Mykola Chumak
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Kubiś
3Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Biologiczne podstawy zachowania (wykład)E/7 30 dr Paweł Stróżak
5Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (wykład)E/8 30 dr Andrzej Januszewski
6Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Mykola Chumak
7Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Mykola Chumak
8Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Mykola Chumak
9Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Mykola Chumak
10Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Mykola Chumak
11Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Mykola Chumak
12Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Mykola Chumak
13Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Mykola Chumak
14Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
15Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
16Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
17Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
18Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
19Logika (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Tomasz Łach
20Logika (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Tomasz Łach
21Logika (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Tomasz Łach
22Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Justyna Iskra
23Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Justyna Iskra
24Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
25Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
26Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
27Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Ewelina Purc
28Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Ewelina Purc
29Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Ewelina Purc
30Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
31Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
32Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
33Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
34Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
35Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
36Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 7) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
37Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 8) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
38Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 9) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
39Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 10) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/2 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 123) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 124) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 125) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 127) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 126) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 129) Z/2 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
8Język angielski - CEF C1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 128) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
9Język angielski - CEF C1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 130) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
10Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
11Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
12Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
13Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
14Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
15Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
16Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
17Język rosyjski (lektorat)Z/2 30 Brak obsady
18Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
20Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
21Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 93) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 94) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
10Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 95) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
11Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 96) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 97) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
13Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
18Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
19Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze