Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wprowadzenie do filozofii (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
2Logika (wykład)Zbo/4 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
3Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
4Historia filozofii starożytnej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
5Metafizyka - Ontologia (wykład)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
6Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paulina Sulenta
7Antropologia filozoficzna (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
8Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
9Etyka ogólna (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
10Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
11Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
12Historia filozofii starożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
13Język łaciński dla filozofów (translatorium)Z/3 60 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język nowożytny (lektorat)Z/2 30 Brak obsady
8Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
10Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 114) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze