Ks. dr hab. Tomasz Duma

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metafizyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Ks. dr hab. Tomasz Duma
adiunkt - Katedra Metafizyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tomasz.duma_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6313-0588