Wojciech Daszkiewicz

dr hab. Wojciech Daszkiewicz

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metafizyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Wojciech Daszkiewicz
adiunkt - Katedra Metafizyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.daszkiewicz_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3904-293X