Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2021/2022


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prehistoria ziem polskich (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia starożytna (wykład)E/3 30 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
3Historia Bizancjum (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
4Logika (wykład)E/1 15 dr Marcin Czakon
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia starożytna (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
2Vademecum badań historycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
3Prehistoria ziem polskich (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Piotr Plisiecki
4Prehistoria ziem polskich (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Piotr Plisiecki
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Marcin Czakon
Proseminaria
1Kultura klasycznego świata starożytnego i Bizancjum (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
2Kultura starożytnego Bliskiego Wschodu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Warsztaty
1Religie starożytnego Bliskiego Wschodu (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (lektorat - Grupa: 206) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 261) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 264) Z/2 30 mgr Magdalena Matys
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 265) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
5Język angielski - Lektorat dla niesłyszących (lektorat)Z/2 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
6Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 205) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 205) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
10Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 201) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 202) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
8Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
14Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
21Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady
22Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 Brak obsady
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
2Rozwój form kancelaryjnych w okresie przedrozbiorowym (konwersatorium)Z/3 30 dr Natalia Turkiewicz
Specjalizacja: Animacja kultury regionalnej i lokalnej
1Biblioteka i muzeum w społecznościach lokalnych (spec. animacja kultury) (wykład)Z/1 15 dr Natalia Turkiewicz
2Instytucje i stowarzyszenia kulturalne w środowisku lokalnym (spec. animacja kultury) (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewa Rzeczkowska
3Objazd naukowy - instytucja kultury (wizyta studyjna)Zbo/1 3 dr Marcin Gapski
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 Brak obsady

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia średniowieczna powszechna (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia średniowieczna Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Ptak
3Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej w XIV wieku (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia średniowieczna Polski (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia średniowieczna powszechna (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
3Vademecum badań historycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Proseminaria
1Europa i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
2Polska i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
Warsztaty
1Życie gospodarcze i społeczne w Polsce XIII-XIV w. - analiza tekstów źródłowych (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
2Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr Robert Derewenda
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (lektorat - Grupa: 206) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (egzamin)E/1 0 mgr Edyta Michałek
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
11Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Rozwój form kancelaryjnych w Polsce XIX i XX w. (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
2Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
Specjalizacja: Animacja kultury regionalnej i lokalnej
1Genealogia (spec. animacja kultury) (wykład)E/1 15 dr hab. Tomasz Panfil
2Objazd naukowy - archiwum (wizyta studyjna)Zbo/1 3 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
3Źródła historyczne i nowoczesne technologie w badaniach genealogicznych (spec. animacja kultury) (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Piotr Rachwał

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
2Historia nowożytna Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
3Historia nowożytna powszechna (wykład)E/3 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
4Ustrój, społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej na tle przemian w nowożytnej Europie (wykład)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia nowożytna powszechna (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
2Historia nowożytna Polski (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
Proseminaria
1Modele państwa w Europie w XVI-XVIII wieku. Ustrój, społeczeństwo, religia, kultura (proseminarium)Z/2 30 Brak obsady
2Rzeczpospolita w Europie XVI-XVIII stulecia: władza, społeczeństwo, kultura (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
Warsztaty
1Źródła do dziejów społ.-polit. Rzeczypospolitej Obojga Narodów i państw europejskich w XVI-XVIII w. (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Jan Ptak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 119) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język hiszpański - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Wstęp do archiwistyki i archiwoznawstwa (wykład)E/1 30 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
2Przepisy archiwalne (spec. archiwalna) (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
3Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego (warsztaty)Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia powszechna XIX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
2Historia Polski XIX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
3Imperia europejskie i ikony dyplomacji (wykład)Z/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia powszechna XIX wieku (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Ewa Ziółek
2Historia Polski XIX wieku (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
Proseminaria
1Kariery polityczne Polaków w kraju i poza krajem w epoce zaborów (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Ewa Ziółek
2Struktury społeczne i religijne na ziemiach polskich w XIX wieku (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
Warsztaty
1Dyplomacja w teorii (dyplomaci o swoim zawodzie) i w praktyce (negocjacje i traktaty) (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne (wykład)Z/2 15 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
2Informatyka archiwalna (wykład)Z/2 15 dr hab. Piotr Rachwał
3Aplikacje biurowe - edytory tekstu (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Natalia Turkiewicz
4Aplikacje biurowe - edytory tekstu (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Natalia Turkiewicz
5Objazd naukowy (zajęcia terenowe)Zbo/1 3 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 119) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
4Język hiszpański - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
7Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Michał Narecki
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Katarzyna Albiniak
9Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
10Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
2Historia powszechna XX wieku (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Rafał Wnuk
3Historia Polski XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
4Partie i systemy polityczne w XX stuleciu (wykład)Z/2 30 dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
5Nauki pomocnicze historii (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Piotr Rachwał
Konwersatoria obowiązkowe
1Nauki pomocnicze historii (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Tomasz Panfil
2Historia Polski XX wieku (konwersatorium)Z/4 30 dr Ewa Rzeczkowska
3Historia powszechna XX wieku (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
Proseminaria i warsztaty
1Dzieje społeczno-polityczne Europy i świata w XX wieku (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
2Materiały do badań nad systemami politycznymi w XX wieku (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium nowożytne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
2Seminarium starożytne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
3Seminarium średniowieczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
4Seminarium XIX w. (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Ziółek
5Seminarium XX w. (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Edytorstwo archiwaliów (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
2Aplikacje biurowe - arkusze kalkulacyjne (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Piotr Rachwał
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka nauczania historii w szkole podstawowej (wykład)E/2 15 dr hab. Joanna Szady
2Dydaktyka nauczania historii w szkole podstawowej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Robert Derewenda
3Praktyka zawodowa (praktyki)Z/3 90 dr hab. Joanna Szady

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Nauki pomocnicze historii (wykład)E/4 15 dr hab. Piotr Rachwał
2Nauki pomocnicze historii - metody wspierajace historię czy odrębna dziedzina nauki (wykład)Z/2 30 dr Natalia Turkiewicz
Konwersatoria obowiązkowe
1Nauki pomocnicze historii (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Tomasz Panfil
Proseminaria i warsztaty
1Rozwój nauk pomocniczych i ich wykorzystanie w badaniach historycznych (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Tomasz Panfil
2Źródła i metody pracy stosowane w naukach pomocniczych historii (warsztaty)Z/2 30 dr Natalia Turkiewicz
Seminaria
1Seminarium nowożytne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
2Seminarium starożytne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
3Seminarium średniowieczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
4Seminarium XIX w. (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Ziółek
5Seminarium XX w. (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
7Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
8Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
9Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Ewa Ziółek
10Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Praktyka archiwalna I stopnia (praktyki)Zbo/4 120 dr Robert Derewenda
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyka zawodowa (praktyki)Z/1 30 dr hab. Joanna Szady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze