Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2022/2023


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prehistoria ziem polskich (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia starożytna (wykład)E/3 30 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
3Historia Bizancjum (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
4Logika (wykład)E/1 10 dr Anna Kozanecka-Dymek
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia starożytna (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
2Vademecum badań historycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
3Prehistoria ziem polskich (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Piotr Plisiecki
4Prehistoria ziem polskich (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Piotr Plisiecki
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
Proseminaria
1Kultura klasycznego świata starożytnego i Bizancjum (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
2Kultura starożytnego Bliskiego Wschodu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Warsztaty
1Religie starożytnego Bliskiego Wschodu (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 352) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 357) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 360) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu FCE (CEF B2) (lektorat)Z/2 0 Brak obsady
6Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 307) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 301) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 302) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
10Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
5Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
6Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
8Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
21Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
2Rozwój form kancelaryjnych w okresie przedrozbiorowym (konwersatorium)Z/3 30 dr Natalia Turkiewicz
Specjalizacja: Animacja kultury regionalnej i lokalnej
1Biblioteka i muzeum w społecznościach lokalnych (spec. animacja kultury) (wykład)Z/1 15 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
2Instytucje i stowarzyszenia kulturalne w środowisku lokalnym (spec. animacja kultury) (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
3Objazd naukowy - instytucja kultury (wizyta studyjna)Zbo/1 3 dr Natalia Turkiewicz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Anna Daszczuk

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia średniowieczna powszechna (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia średniowieczna Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Piotr Plisiecki
3Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej w XIV wieku (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia średniowieczna powszechna (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia średniowieczna Polski (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
3Vademecum badań historycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Proseminaria
1Europa i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
2Polska i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
Warsztaty
1Życie gospodarcze i społeczne w Polsce XIII-XIV w. - analiza tekstów źródłowych (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
2Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Włodzimierz Osadczy
3Tutoring (warsztaty)Z/1 15 dr Natalia Turkiewicz
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (egzamin)E/0 0 mgr Edyta Michałek
2Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (lektorat - Grupa: 305) E/2 30 mgr Edyta Michałek
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 352) Z/2 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 357) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 360) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 307) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 301) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
10Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
18Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
19Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
20Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
21Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
22Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
25Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
26Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
28Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
29Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
30Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
31Wychowanie fizyczne - piłka nożna (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
32Wychowanie fizyczne - piłka nożna (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
33Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
34Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
35Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
36Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
37Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
38Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
39Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
40Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
41Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
42Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
43Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
44Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
45Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
46Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
47Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
48Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
49Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
50Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
51Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
52Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
53Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
54Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
55Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
56Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
57Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
58Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
59Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
60Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
61Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
62Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
63Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
64Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
65Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
66Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
2Rozwój form kancelaryjnych w Polsce XIX i XX w. (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
Specjalizacja: Animacja kultury regionalnej i lokalnej
1Genealogia (spec. animacja kultury) (wykład)Z/1 15 dr hab. Tomasz Panfil
2Źródła historyczne i nowoczesne technologie w badaniach genealogicznych (spec. animacja kultury) (konwersatorium)Z/2 30 dr Natalia Turkiewicz
3Objazd naukowy - archiwum (wizyta studyjna)Zbo/1 3 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia nowożytna powszechna (wykład)E/3 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
2Historia nowożytna Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
3Ustrój, społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej na tle przemian w nowożytnej Europie (wykład)E/2 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
4Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Monika Komsta
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia nowożytna powszechna (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
2Historia nowożytna Polski (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
Proseminaria
1Modele państwa w Europie w XVI-XVIII wieku. Ustrój, społeczeństwo, religia, kultura (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Irena Wodzianowska
2Rzeczpospolita w Europie XVI-XVIII stulecia: władza, społeczeństwo, kultura (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
Warsztaty
1Źródła do dziejów społ.-polit. Rzeczypospolitej Obojga Narodów i państw europejskich w XVI-XVIII w. (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 265) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 261) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 264) Z/2 30 mgr Magdalena Matys
4Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 205) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
7Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 201) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 202) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Wstęp do archiwistyki i archiwoznawstwa (wykład)E/1 30 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
2Przepisy archiwalne (spec. archiwalna) (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
3Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego (warsztaty)Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
Specjalizacja:Animacja kultury regionalnej i lokalnej
1Militarystyka historyczna (spec. animacja kultury) (wykład)Z/1 15 dr Marcin Baranowski
2Historia ubioru (spec. animacja kultury) (wykład)Z/1 15 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
3Rekonstrukcje historyczne w praktyce(spec. animacja kultury) (warsztaty)Z/2 30 dr Marcin Baranowski

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia powszechna XIX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Ewa Ziółek
2Historia Polski XIX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
3Imperia europejskie i ikony dyplomacji (wykład)Z/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia powszechna XIX wieku (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Ewa Ziółek
2Historia Polski XIX wieku (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
Proseminaria
1Kariery polityczne Polaków w kraju i poza krajem w epoce zaborów (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Ewa Ziółek
2Struktury społeczne i religijne na ziemiach polskich w XIX wieku (proseminarium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
Warsztaty
1Dyplomacja w teorii (dyplomaci o swoim zawodzie) i w praktyce (negocjacje i traktaty) (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne (wykład)Z/2 15 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
2Informatyka archiwalna (wykład)Z/2 15 dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL
3Objazd naukowy (zajęcia terenowe)Zbo/1 3 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
4Aplikacje biurowe - edytory tekstu (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Natalia Turkiewicz
5Aplikacje biurowe - edytory tekstu (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Natalia Turkiewicz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 261) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 264) Z/2 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 265) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
4Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 205) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
7Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 201) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 202) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
11Język angielski - Certyfikat FCE (CEF B2) (egzamin)E/1 0 Brak obsady
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agata Woźniak
13Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Magdalena Matys
14Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Ewa Stępniak
15Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska
16Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
17Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Magdalena Szulga
18Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 dr Katarzyna Jakubów
19Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
20Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja: Animacja kultury regionalnej i lokalnej
1Dziedzictwo archeologiczne Lubelszczyzny (spec.animacja kultury) (wykład)Z/1 15 dr hab. Piotr Plisiecki
2Ośrodki kultu religijnego na Lubelszczyźnie (spec. animacja kultury) (wykład)Z/1 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
3Zamki, pałace i dwory Lubelszczyzny(spec. animacja kultury) (wykład)Z/1 15 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
4Szlak pól bitewnych Lubelszczyzny (spec. animacja kultury) (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jan Ptak
5Objazd naukowy – Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny (spec. animacja kultury) (zajęcia terenowe)Zbo/1 3 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
6Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny (spec. animacja kultury) (egzamin)E/1 0 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia powszechna XX wieku (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Rafał Wnuk
2Historia Polski XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
3Partie i systemy polityczne w XX stuleciu (wykład)Z/2 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
4Nauki pomocnicze historii (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Jan Ptak
5Etyka (wykład)E/2 30 dr hab. Wojciech Lewandowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia powszechna XX wieku (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
2Historia Polski XX wieku (konwersatorium)Z/4 30 dr Ewa Rzeczkowska
3Nauki pomocnicze historii (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Tomasz Panfil
Proseminaria i warsztaty
1Dzieje społeczno-polityczne Europy i świata w XX wieku (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
2Materiały do badań nad systemami politycznymi w XX wieku (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium nowożytne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
2Seminarium XIX w. (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Matwiejczyk
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Edytorstwo archiwaliów (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
2Aplikacje biurowe - arkusze kalkulacyjne (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Nauki pomocnicze historii (wykład)E/3 15 dr hab. Tomasz Panfil
2Nauki pomocnicze historii - metody wspierajace historię czy odrębna dziedzina nauki (wykład)Z/2 30 dr Natalia Turkiewicz
Konwersatoria obowiązkowe
1Nauki pomocnicze historii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Tomasz Panfil
Proseminaria i warsztaty
1Źródła i metody pracy stosowane w naukach pomocniczych historii (warsztaty)Z/3 30 dr Natalia Turkiewicz
2Nauki pomocnicze historii w praktyce – heraldyka, weksylologia i falerystyka (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Tomasz Panfil
Seminaria
1Seminarium nowożytne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
2Seminarium XIX w. (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Ewa Ziółek
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
7Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Praktyka archiwalna I stopnia (praktyki)Zbo/4 120 dr Robert Derewenda

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze