Wydział Nauk Humanistycznych
Italianistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Logika (wykład)E/1 15 dr Marcin Czakon
Konwersatoria
1Historia Włoch (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marcin Karkut
2Historia Włoch (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Marcin Karkut
3Literatura i kultura Włoch - średniowiecze (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Agata Pryciak
4Literatura i kultura Włoch - średniowiecze (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Agata Pryciak
Ćwiczenia
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Marcin Czakon
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Mateusz Lisowski
3Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka (fonetyka i wymowa) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Stefano Gandini
4Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka (fonetyka i wymowa) (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Stefano Gandini
5Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Stefano Gandini
6Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Stefano Gandini
7Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Anna Kucharska
8Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Anna Kucharska
9Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
10Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
11Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Katarzyna Maniowska
12Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Katarzyna Maniowska
13Praktyczna nauka języka włoskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
14Praktyczna nauka języka włoskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
15Język francuski - zintegrowane kompetencje językowe A1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Kevin Raynaud
16Język francuski - zintegrowane kompetencje językowe A1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Kevin Raynaud
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria
1Literatura i kultura Włoch - renesans (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Agata Pryciak
2Literatura i kultura Włoch - renesans (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Agata Pryciak
3Historia Włoch (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marcin Karkut
4Historia Włoch (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Marcin Karkut
Ćwiczenia
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka (fonetyka i wymowa) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Stefano Gandini
2Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka (fonetyka i wymowa) (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Stefano Gandini
3Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Stefano Gandini
4Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Stefano Gandini
5Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Anna Kucharska
6Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Anna Kucharska
7Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
8Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
9Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Katarzyna Maniowska
10Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Katarzyna Maniowska
11Język francuski - zintegrowane kompetencje językowe A1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Kevin Raynaud
12Język francuski - zintegrowane kompetencje językowe A1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Kevin Raynaud
13Język francuski - gramatyka A1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
14Język francuski - gramatyka A1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/3 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze