Wydział Nauk Humanistycznych
Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2023/2024


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Logika (wykład)E/1 10 dr Anna Kozanecka-Dymek
Konwersatoria
1Historia literatury hiszpańskiej I (konwersatorium)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo, prof. KUL
2Historia literatury hiszpańskiej II (konwersatorium)Z/2 15 dr Pablo de la Fuente de Pablo, prof. KUL
3Historia Hiszpanii I (konwersatorium)Z/3 30 dr Marcin Karkut
4Historia Hiszpanii II (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Karkut
Ćwiczenia
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 60 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 60 dr Tomasz Niestorowicz
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Roksana Słaby
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Roksana Słaby
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
9Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Nina Klekot
10Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Nina Klekot
11Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
12Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
13Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
14Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
15Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
16Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Piotr Wasilewski
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr Piotr Wasilewski
3Tutoring (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Paulina Mazurkiewicz
4Tutoring (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr Paulina Mazurkiewicz
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - sportów walki kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Marcin Frelich
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
18Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
19Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
20Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
21Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
22Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
23Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
24Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
25Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
26Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
27Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
28Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
29Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
30Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
31Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
32Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
33Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
34Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
35Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
36Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
37Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
38Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
39Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
40Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
41Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
42Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
43Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
44Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
45Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
46Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
47Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
48Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
49Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
50Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
51Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
52Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
53Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
54Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
55Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
56Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
57Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
58Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
59Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
60Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
61Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
62Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
63Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
64Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
65Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
66Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
67Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
68Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
69Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
70Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
71Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
72Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
73Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
74Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
75Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
76Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
77Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
78Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
79Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
80Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
81Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
82Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
83Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria
1Historia literatury hiszpańskiej I (konwersatorium)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo, prof. KUL
2Historia literatury hiszpańskiej II (konwersatorium)Z/2 15 dr Pablo de la Fuente de Pablo, prof. KUL
3Historia Hiszpanii II (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Karkut
Ćwiczenia
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 60 dr Tomasz Niestorowicz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 60 dr Tomasz Niestorowicz
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Roksana Słaby
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Roksana Słaby
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr José Ruiz Álvarez
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr José Ruiz Álvarez
9Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
10Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
11Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
12Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
13Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
14Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/3 0 Brak obsady
2Historia literatury hiszpańskiej (egzamin)E/2 0 dr Pablo de la Fuente de Pablo, prof. KUL
3Historia Hiszpanii (egzamin)E/2 0 dr Marcin Karkut

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia filozofii (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Konwersatoria
1Historia literatury latynoamerykańskiej (konwersatorium)Z/3 30 mgr Luis Villablanca-Alvarez
Ćwiczenia
1Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Katarzyna Kaczyńska
2Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Katarzyna Kaczyńska
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Monika Plewko
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Monika Plewko
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr José Ruiz Álvarez
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr José Ruiz Álvarez
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
9Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Nina Klekot
10Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Nina Klekot
11Język francuski III - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Roksana Słaby
12Język francuski III - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Roksana Słaby
13Język francuski IV - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
14Język francuski IV - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
15Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
Specjalizacja hiszpańska
1Historia Hiszpanii III (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
2Historia sztuki hiszpańskiej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
3Geografia turystyczna Hiszpanii (konwersatorium)Z/4 30 dr Marcin Karkut
Specjalizacja latynoamerykańska
1Historia Ameryki Łacińskiej (konwersatorium)Z/4 30 dr Marcin Karkut
2Historia sztuki latynoamerykańskiej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
3Geografia turystyczna Ameryki Łacińskiej (konwersatorium)Z/4 30 mgr Aleksandra Durakiewicz

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia
1Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Katarzyna Kaczyńska
2Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Katarzyna Kaczyńska
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Monika Łakuta
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Monika Łakuta
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Nina Klekot
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Nina Klekot
9Język francuski III - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Roksana Słaby
10Język francuski III - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Roksana Słaby
11Język francuski IV - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
12Język francuski IV - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
13Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr José Ruiz Álvarez
14Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr José Ruiz Álvarez
15Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
Specjalizacja hiszpańska
1Współczesna cywilizacja hiszpańska (konwersatorium)Z/4 30 mgr Aleksandra Durakiewicz
2Współczesna literatura hiszpańska (konwersatorium)Z/4 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo, prof. KUL
3System polityczny Hiszpanii (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
Specjalizacja latynoamerykańska
1Współczesna cywilizacja Ameryki Łacińskiej (konwersatorium)Z/4 30 mgr Aleksandra Durakiewicz
2Współczesna literatura latynoamerykańska (konwersatorium)Z/4 30 mgr Monika Łakuta
3System polityczny Ameryki Łacińskiej (konwersatorium)Z/4 30 mgr Aleksandra Durakiewicz
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 Brak obsady

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Etyka (wykład)E/2 30 dr hab. Wojciech Lewandowski
Ćwiczenia
1Język hiszpański ekonomii i finansów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
2Język hiszpański ekonomii i finansów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
3Język hiszpański w hotelarstwie i turystyce (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Katarzyna Kaczyńska
4Język hiszpański w hotelarstwie i turystyce (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Katarzyna Kaczyńska
5Język hiszpański w administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Plewko
6Język hiszpański w administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Plewko
7Język hiszpański - dyskurs specjalistyczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr José Ruiz Álvarez
8Język hiszpański - dyskurs specjalistyczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr José Ruiz Álvarez
9Język francuski V - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Jakub Duralak
10Język francuski V - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Jakub Duralak
11Język kataloński (ćwiczenia)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo, prof. KUL
12Język portugalski (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Mirosław Jawor
Specjalizacja hiszpańska
1Muzyka, kino i teatr w Hiszpanii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
2Geopolityka Hiszpanii (konwersatorium)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo, prof. KUL
Specjalizacja latynoamerykańska
1Muzyka, kino i teatr w Ameryce Łacińskiej (konwersatorium)Z/3 30 mgr Aleksandra Durakiewicz
2Geopolityka Ameryki Łacińskiej (konwersatorium)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo, prof. KUL
Praktyki
1Praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/3 60 dr Piotr Wasilewski
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 dr Tomasz Niestorowicz
2Kultura i cywilizacja Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych (seminarium - Grupa: 1) Zbo/4 30 dr Marcin Karkut
3Kultura i cywilizacja Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych (seminarium - Grupa: 2) Zbo/4 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo, prof. KUL

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia
1Język hiszpański ekonomii i finansów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
2Język hiszpański ekonomii i finansów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
3Język hiszpański w hotelarstwie i turystyce (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
4Język hiszpański w hotelarstwie i turystyce (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język hiszpański w administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Plewko
6Język hiszpański w administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Plewko
7Język hiszpański - dyskurs specjalistyczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr José Ruiz Álvarez
8Język hiszpański - dyskurs specjalistyczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr José Ruiz Álvarez
9Język francuski V - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Jakub Duralak
10Język francuski V - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Jakub Duralak
11Język kataloński (ćwiczenia)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo, prof. KUL
12Język portugalski (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Mirosław Jawor
Specjalizacja hiszpańska
1Media w Hiszpanii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
Specjalizacja latynoamerykańska
1Media w Ameryce Łacińskiej (konwersatorium)Z/3 30 mgr Aleksandra Durakiewicz
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 dr Tomasz Niestorowicz
2Kultura i cywilizacja Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych (seminarium - Grupa: 1) Zbo/4 30 dr Marcin Karkut
3Kultura i cywilizacja Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych (seminarium - Grupa: 2) Zbo/4 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo, prof. KUL
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 Brak obsady
2Język francuski - drugi język romański (egzamin)E/2 0 Brak obsady
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Tomasz Niestorowicz
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Pablo de la Fuente de Pablo, prof. KUL
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Marcin Karkut

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze