Wydział Nauk Humanistycznych
Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Logika (wykład)E/1 15 dr Marcin Czakon
Konwersatoria
1Historia literatury hiszpańskiej I (konwersatorium)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
2Historia literatury hiszpańskiej II (konwersatorium)Z/2 15 dr Pablo de la Fuente de Pablo
3Historia Hiszpanii I (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Karkut
4Historia Hiszpanii II (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Karkut
Ćwiczenia
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Marcin Czakon
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Marcin Czakon
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marcin Karkut
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Marcin Karkut
9Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
10Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
11Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
12Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
13Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
14Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
15Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
16Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
17Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Kevin Raynaud
18Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Kevin Raynaud
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 105) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 106) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria
1Historia literatury hiszpańskiej I (konwersatorium)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
2Historia literatury hiszpańskiej II (konwersatorium)Z/2 15 dr Pablo de la Fuente de Pablo
3Historia Hiszpanii II (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Karkut
Ćwiczenia
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Nina Klekot
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Nina Klekot
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
9Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
10Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
11Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
12Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
13Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
14Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
15Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
16Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 105) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 106) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/4 0 Brak obsady
2Historia literatury hiszpańskiej (egzamin)E/2 0 Brak obsady
3Historia Hiszpanii (egzamin)E/2 0 Brak obsady

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Konwersatoria
1Historia literatury latynoamerykańskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
Ćwiczenia
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Katarzyna Kaczyńska
4Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Monika Plewko
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Monika Plewko
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
9Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Piotr Wasilewski
10Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Piotr Wasilewski
11Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Nina Klekot
12Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Nina Klekot
13Język francuski III - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Stanisław Świtlik
14Język francuski III - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Stanisław Świtlik
15Język francuski IV - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Kevin Raynaud
16Język francuski IV - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Kevin Raynaud
Specjalizacja hiszpańska
1Historia Hiszpanii III (konwersatorium)Z/5 30 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
2Historia sztuki hiszpańskiej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
3Geografia turystyczna Hiszpanii (konwersatorium)Z/4 30 dr Marcin Karkut
Specjalizacja latynoamerykańska
1Historia Ameryki Łacińskiej (konwersatorium)Z/5 30 dr Marcin Karkut
2Historia sztuki latynoamerykańskiej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
3Geografia turystyczna Ameryki Łacińskiej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Egzaminy
1Historia literatury latynoamerykańskiej (egzamin)E/1 0 dr Pablo de la Fuente de Pablo

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Monika Plewko
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Monika Plewko
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Piotr Wasilewski
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Piotr Wasilewski
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Nina Klekot
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Nina Klekot
9Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
10Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
11Język francuski III - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Stanisław Świtlik
12Język francuski III - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Stanisław Świtlik
13Język francuski IV - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Kevin Raynaud
14Język francuski IV - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Kevin Raynaud
Specjalizacja hiszpańska
1Współczesna cywilizacja hiszpańska (konwersatorium)Z/4 30 dr Marcin Karkut
2System polityczny Hiszpanii (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
3Współczesna literatura hiszpańska (konwersatorium)Z/5 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
Specjalizacja latynoamerykańska
1Współczesna cywilizacja Ameryki Łacińskiej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
2System polityczny Ameryki Łacińskiej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
3Współczesna literatura latynoamerykańska (konwersatorium)Z/5 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 Brak obsady

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Etyka (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
Konwersatoria
1Język hiszpański - dyskurs specjalistyczny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
2Język hiszpański - dyskurs specjalistyczny (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
Ćwiczenia
1Język francuski III - drugi język obcy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Stanisław Świtlik
2Język francuski III - drugi język obcy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Stanisław Świtlik
3Język hiszpański ekonomii i finansów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
4Język hiszpański ekonomii i finansów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
5Język hiszpański w hotelarstwie i turystyce (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marcin Karkut
6Język hiszpański w hotelarstwie i turystyce (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Marcin Karkut
7Język hiszpański w administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Monika Plewko
8Język hiszpański w administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Monika Plewko
9Drugi język iberyjski - kataloński (ćwiczenia)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
10Drugi język iberyjski - portugalski (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Mirosław Jawor
Specjalizacja hiszpańska
1Muzyka, kino i teatr w Hiszpanii (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
2Geopolityka Hiszpanii (konwersatorium)Z/4 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
Specjalizacja latynoamerykańska
1Geopolityka Ameryki Łacińskiej (konwersatorium)Z/4 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
2Muzyka, kino i teatr w Ameryce Łacińskiej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
Praktyki
1Praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/3 60 dr Piotr Wasilewski
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Z/4 30 dr Tomasz Niestorowicz
2Kultura i cywilizacja Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych (seminarium)Z/4 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria
1Język hiszpański - dyskurs specjalistyczny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
2Język hiszpański - dyskurs specjalistyczny (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
Ćwiczenia
1Język francuski III - drugi język obcy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Stanisław Świtlik
2Język francuski III - drugi język obcy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Stanisław Świtlik
3Język hiszpański ekonomii i finansów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
4Język hiszpański ekonomii i finansów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
5Język hiszpański w hotelarstwie i turystyce (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Katarzyna Kaczyńska
6Język hiszpański w hotelarstwie i turystyce (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Katarzyna Kaczyńska
7Język hiszpański w administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Monika Plewko
8Język hiszpański w administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Monika Plewko
9Drugi język iberyjski - kataloński (ćwiczenia)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
10Drugi język iberyjski - portugalski (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Mirosław Jawor
Specjalizacja hiszpańska
1Media w Hiszpanii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
Specjalizacja latynoamerykańska
1Media w Ameryce Łacińskiej (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Z/4 30 dr Tomasz Niestorowicz
2Kultura i cywilizacja Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych (seminarium)Z/4 30 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 Brak obsady
Praca licencjacka
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Tomasz Niestorowicz
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze