Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2021/2022


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
2Logika formalna (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Karczewska
3Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 210) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 218) Z/0 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 227) Z/0 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 250) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 256) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
6Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 231) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 122) Z/0 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 236) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
9Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 204) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
11Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 205) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
12Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 202) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
15Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
16Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
17Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
18Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
19Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
2Logika praktyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Karczewska
3Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)Z/0 0 Brak obsady
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 210) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 218) Z/0 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 227) Z/0 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 250) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 231) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
6Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 122) Z/0 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 236) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
8Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 204) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 205) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
11Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 202) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Etyka z elementami katolickiej myśli społecznej (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Ogólna metodologia nauk z elementami metodyki naukowej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
3Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 155) Z/0 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 126) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
3Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
4Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Etyka z elementami katolickiej myśli społecznej (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Teoria nauki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
3Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)Z/0 0 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 155) Z/0 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 126) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
3Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
4Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Warsztaty redakcyjno-stylistyczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 147) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 257) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze