Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Duch Święty - Przyjaciel w potrzebie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Jak działa Duch Święty?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Czy Bóg musi nas sądzić?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Korzenie wiary prześladowanej. Źródła tożsamości kulturowej Kościoła łacińskiego na Kresach w czasie prób.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki teologiczne
dr hab. Włodzimierz Osadczy
Dzieje i martyrologium Unii Św. na Litwie w świetle żywota i pamiętników ks. Grzegorza Micewicza, kapłana obrządku unickiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
nauki teologiczne
dr hab. Włodzimierz Osadczy
Wstąpił do nieba. A co z nami?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Trzeciego dnia zmartwychwstał
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Kultura tymczasowości i jej wpływ na wypełnianie długotrwałych zobowiązań związanych z życiem religijnym i realizacją powołania przez młodzież.
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak prof. KUL
Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej w Lublinie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Kulbacki
Zstąpił do piekieł
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Ukrzyżowany
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
O samotnej wyspie, egzystencjalistach i Kościele
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
Religiosity and Secularisation of Polish Youth in the 21st Century. Quantitative Research Analysis* [Religijność i sekularyzacja polskiej młodzieży w XXI wieku. Analiza badań ilościowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
prof. dr hab. Helena Słotwińska
Dekanat rudnicki w świetle wizytacji z 1918 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Theology Open to the World: A Methodological Essay [Teologia otwarta na świat. Esej metodologiczny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
Grzech i cnota w Księdze Mądrości jako konsekwencja fundamentalnego wyboru między śmiercią a Mądrością
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr Marcin Zieliński
Grupa „Jezus – Kościół – ubodzy” podczas drugiej sesji II Soboru Watykańskiego w świetle raportów z prac w Kolegium Belgijskim w Rzymie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansehistorianauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Religiosity and Secularisation of Polish Youth in the 21st Century.Quantitative Research Analysis [Religijność i sekularyzacja polskiej młodzieży w XXI wieku, Analiza badań ilościowych,]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
What to Do With Free Time? The Prospect of Strengthening Societal Security in the Opinion of Polish Theologians [Co robić z wolnym czasem? Perspektywa wzmocnienia bezpieczeństwa społecznego w opinii polskich teologów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Is It True That There Is No Truth? The Veritative Argument For Christianity In Joseph Ratzinger’s Thought [CZY JEST PRAWDĄ, ŻE NIE MA PRAWDY? ARGUMENT WERYTATYWNY NA RZECZ CHRZEŚCIJAŃSTWA W MYŚLI JOSEPHA RATZINGERA]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
Personalistic dimension of ecclesia-forming catechesis [Personalistyczny wymiar katechezy eklezjotwórczej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Nota Ecclesiae. Katolickość w świetle włoskiej eklezjologii posoborowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Leon Siwecki
Organy i organiści w parafii Racławice w latach 1650-1998. Studium źródłowe.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Knowledge of the Law and Professional Advancement of Catholic Religious Education Teachers in Poland [Znajomość prawa a awans zawodowy nauczycieli religii katolickiej w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
Chrystus samoobjawieniem Boga
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
Autonomiczność tekstu homilii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
The importance of catholic social coexistence rules for the effectivness of provided and received support [Znaczenie katolickich zasad współżycia społecznego dla skuteczności udzielanego i otrzymywanego wsparcia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Wartość wiary i rodziny w życiu mężczyzn osadzonych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinienauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński prof. KUL
Contemporary conditions of pastoral conversation in Poland [Współczesne uwarunkowania rozmowy duszpasterskiej w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec
The Angels’ Ministry to People According to “De civitate Dei” by St. Augustine [Służba aniołów ludziom w oparciu o "De civitate Dei" św. Augustyna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44435 zweryfikowanych pozycji.