Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Exploring the Synergy between Humic Acid Substances, Dehydrogenase Activity and Soil Fertility [Exploring the Synergy between Humic Acid Substances, Dehydrogenase Activity and Soil Fertility ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
biotechnologia
mgr Katarzyna Kagan
Abundance and composition of predatory leeches in relation to fish status in ponds [Abundance and composition of predatory leeches in relation to fish status in ponds ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
biotechnologianauki biologiczne
dr Radosław Mencfel
Impact of the Body Composition on Knee Osteoarthritis Assessed Using Bioimpedance Analysis [Wpływ składu ciała na chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego oceniany za pomocą analizy bioimpedancji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
biologia medycznabiotechnologiainżynieria biomedycznanauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiutechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Marcin Skowronek
Dynamics of Methane-Consuming Biomes from Wieliczka Formation: Environmental and Enrichment Studies [Dynamika biofilmu utleniajacego metan z formacji wielickiej: Badania środowiskowe i na hodowlach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
biologia medycznabiotechnologianauki biologiczne
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna prof. KUL
Combined effects of two phytoalexins, brassinin and camalexin, on the cells of colorectal origin [Combined effects of two phytoalexins, brassinin and camalexin, on the cells of colorectal origin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
biologia medycznabiotechnologianauki biologiczne
dr hab. Anna Sierosławska prof. KUL
Inferently acidic films based on chitosan lactate-doped starches and pullulan as carries of nisin: a comparative study of controlled-release and antimicrobial properties [Naturalnie kwaśne folie na bazie skrobi chitozanowej domieszkowanej mleczanem i pullulanem jako nośniki nizyny: badanie porównawcze kontrolowanego uwalniania i właściwości przeciwdrobnoustrojowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
biologia medycznabiotechnologianauki chemicznerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywienia
dr Waldemar Kazimierczak
Diversified biological activity of (1→3),(1→4)-α-d-glucan from mango (Mangifera indica L.) fruits against human colon cancer cells [Diversified biological activity of (1→3),(1→4)-α-d-glucan from mango (Mangifera indica L.) fruits against human colon cancer cells]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
biotechnologianauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiurolnictwo i ogrodnictwo
dr Marcin Skowronek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 45905 zweryfikowanych pozycji.