Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Bulla Klemensa XI Decet Romanum Pontificem ustanawiająca prepozyta kodeńskiego infułatem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Zrównoważony rozwój człowieka w nauczaniu Papieża Jana Pawła II
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Faith as a Factor in the Self-Acceptance Process in the Narratives of People With Disabilities: A Legal and Social Study [Wiara jako środek w procesie autoakceptacji w narracji osób niepełnosprawnych. Studium prawno-społeczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinieprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
The Bishop’s Special Solicitude for a Presbyter Who Has Served Expiatory Penalties for The Delict «Contra Sextum Cum Minore» [Specjalna troska biskupa o prezbitera, który odbył kary ekspiacyjne za przestępstwo contra sextum cum minore.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr Adam Jaszcz
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Nauczycielskie zadanie Kościoła, Tom III/1
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Ks. Wojciech Góralski, Simulatae nuptiae nullius momenti sunt (D. 23, 2,30). Symulacja zgody małżeńskiej w najnowszym orzecznictwie Roty Rzymskiej na przykładzie wybranych wyroków (2014-2021)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
The Role of Religion in the Family Life of People with Disabilities: A Legal and Social Study [Rola religii w życiu rodzinnym osób niepełnosprawnych. Studium prawno-społeczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinieprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Przestępstwo fałszerstwa w normach Corpus Iuris Canonici
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Przestępstwo fałszerstwa w normach Corpus Iuris Canonici
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Finansowanie potrzeb kościelnych w warunkach pandemii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Prohibition against Wearing Ecclesiastical Dress by Secular Clerics as a Punishment for Crimes contra sextum cum minore [Zakaz używania stroju duchownego przez duchownych diecezjalnych jako kara za przestępstw contra sextum cum minore]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr Adam Jaszcz
Czasy święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL
Obchód niedzieli palmowej na terenie Diecezji Drohiczyńskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL
"Pain azyme" – c’est-a-dire? Comment comprendre la caracteristique essentielle du pain eucharistique [Chleb przaśny, czyli jaki? O rozumieniu istotnej cechy chleba eucharystycznego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
dr hab. Anna Słowikowska
Prawnokanoniczne aspekty wychowania do celibatu w wyższych seminariach duchownych w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr Adam Jaszcz
Implementation of the Clergy’s Right to Rest According to the Polish Post-Code Synodal Legislation [Realizacja prawa duchownych do wypoczynku według polskiego pokodeksowego ustawodawstwa synodalnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
The Diocesan Synod and Its Greatest Crisis in the History of the Church [Synod diecezjalny i jego największy kryzys w historii Kościoła ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr Adam Jaszcz
Wizytacje kanoniczne przeprowadzone przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Prawnokanoniczna ochrona osoby zawiadamiającej o zaniedbaniach biskupa Kościoła łacińskiego zgodnie z motu proprio VELM
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr Adam Jaszcz
Wymogi prawne celebrowania wielointencyjnych Mszy świętych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
The Status and Duties of Ecclesiastical Judges in Cases Concerning the Nullity of Marriage [Status i zadania sędziego kościelnego w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Wpływ św. Jana Pawła II na zwoływanie i przeprowadzanie synodów w polskich diecezjach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr Adam Jaszcz
Dekrety reformatorskie z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz pokoju i pojednania na Półwyspie Koreańskim. Wstęp do badań
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawneprawo kanoniczne
dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
The Right to Christian Education in the Conditions of Digital Culture [Prawo do wychowania chrześcijańskiego w warunkach kultury cyfrowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr Adam Jaszcz
Filii legitimi w Dekretałach Grzegorza IX
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Kanoniczno-prawne obszary dialogu w życiu zakonnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
Criminal liability of people with mental disorders. Selected Issues [Odpowiedzialność karna osób z zaburzeniami poczytalności. Wybrane zagadnienia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
prawo kanonicznepsychologia
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Sentencje Kasjodora
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Kapituła Kolegiacka Łukowska 25 lat w służbie Kościoła
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44413 zweryfikowanych pozycji.