Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Inspirowanie dzieci do twórczości literackiej na I etapie edukacyjnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Praktyki zawodowe w procesie kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w opinii studentów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Badania rozwojowe w pedagogice szkolnej – wybrane problemy, szanse i bariery
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Modlitwa w życiu i działalności duszpasterskiej błogosławionego Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
pedagogika
prof. dr hab. Alina Rynio
Religiosity and Secularization of Polish Youth in the 21st Century. Quantitative Research Analysis [Religijność i sekularyzacja polskiej młodzieży w XXI wieku. Analiza badań ilościowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Filozofowanie jako czynnik stymulujący rozwój myślenia dywergencyjnego u dzieci w młodszym wieku szkolnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr Ewelina Szlachta
Zespół stresu pourazowego u dzieci i młodzieży – diagnoza, skutki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o rodzinienauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Uczeń zdolny w środowisku i społeczności lokalnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr Anna Badora
Integralny rozwój i wychowanie dziecka w pedagogii katolickiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Zaufanie w relacji z uczniem i jego znaczenie w świetle koncepcji Jespera Juula
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk prof. KUL
Rola kościoła katolickiego w zapobieganiu samobójstwom
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Dydaktyka akademicka w uniwersytecie katolickim, T. 4. Edukacja przez służbę przyszłych nauczycieli
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Le Fonctionnement de l'école maternelle en Pologne : réalité et enjeux
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
L'évaluation des compétences socio-émotionnelles des enfants d'âge préscolaire
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Obserwacja funkcjonalna w modelu Szkolnej Oceny Funkcjonalnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
e-Inclusion. W kierunku cyfrowego nauczania włączającego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Dostępna edukacja akademicka.
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Nauczyciele religii katolickiej wobec wyobrażeń dorosłości dzieci ze spektrum autyzmu w opinii rodziców
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
Dydaktyka akademicka w uniwersytecie katolickim, T. 4, Edukacja przez służbę przyszłych nauczycieli
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj
Dydaktyka akademicka w uniwersytecie katolickim T.4 Edukacja przez służbę przyszłych nauczycieli
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
pedagogika
dr Anna Badora
Wartość osoby i wartość pracy punktem wyjścia w procesie kształcenia zawodowego - perspektywa personalistyczna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr Ewelina Szlachta
Matka Boża Częstochowska w życiu i działalności duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
prof. dr hab. Alina Rynio
Poziom zadowolenia studentów z kształcenia zdalnego. Próba diagnozy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Wychowanie do zrównoważonego rozwoju regionalnego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
pedagogika
dr Iwona Szewczak
O macierzyństwie i dojrzewaniu do niego w opinii kobiet
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr Lidia Pietruszka
Sylwetka duszpastersko - naukowo – badawcza ks. prof. dr hab. Edwarda Jarmocha w aspekcie pedagogicznym, socjologicznym i nauk o bezpieczeństwie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki socjologicznepedagogika
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Ralization of moral values in the opinion of respondents as a factor conditioning educational achievements [Urzeczywistnianie wartości moralnych w ocenie badanych jako czynnik warunkujący osiągnięcia edukacyjne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr Ewelina Szlachta
O wychowaniu „nowego człowieka” w myśli i praktyce wychowawczej Marceliny Darowskiej i ks. Franciszka Blachnickiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr Małgorzata Łobacz
Wartość służby w duchowości uczniów wczesnoszkolnej edukacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj
Kształcenie zawodowe skazanych - konteksty penitencjarne, Instytut Penitencjarystyki Stosowanej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44435 zweryfikowanych pozycji.