Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Przemiany religijności w spoleczeństwie polskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki socjologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
The Relationship between Religiosity Level and Emotional Responses to Artificial Intelligence in University Students [Związek między poziomem religijności a reakcjami emocjonalnymi na sztuczną inteligencję u studentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki socjologiczne
Ks. dr Jarosław Kozak
The Relationship between Religiosity Level and Emotional Responses to Artificial Intelligence in University Students [Związek między poziomem religijności a reakcjami emocjonalnymi studentów na sztuczną inteligencję]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
THE PLACE OF RELIGION IN PLURALISTIC SOCIETY [MIEJSCE RELIGII W SPOŁECZEŃSTWIE PLURALISTYCZNYM]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Socjologiczne perspektywy oglądu państwa w zglobalizowanym porządku geopolitycznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
O potrzebie myślenia filozoficznego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
The place of religion in a pluralistic society [The place of religion in a pluralistic society]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki socjologiczne
Ks. mgr Marek Pabich
The concept of tax income. Economic and social issues in the context of the ways of harmonization processes [KONCEPCJA DOCHODU DO OPODATKOWANIA. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE EWNETUALNYCH PROCESÓW HARMONIZACYJNYCH]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
dr Monika Sak-Skowron
Grupa „Jezus – Kościół – ubodzy” podczas drugiej sesji II Soboru Watykańskiego w świetle raportów z prac w Kolegium Belgijskim w Rzymie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansehistorianauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Contemporary Educational Space for University Students and Young People with Intellectual Disabilities: Integration Through Social Interaction [...]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznepedagogika
dr hab. Monika Adamczyk prof. KUL
Ciało i czas
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki socjologiczne
dr hab. Monika Adamczyk prof. KUL
Rola osoby znaczącej w dojrzewaniu jednostki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki socjologiczne
dr Dorota Gizicka
Młode Polki, młodzi Polacy i ich plany rodzinne...
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki socjologiczne
dr Dorota Gizicka
Społeczny kontekst braterstwa i przyjaźni w świetle książki: Zduniak, Agnieszka, i Artur Wysocki. 2023. Powszechne braterstwo a lokalna przyjaźń. Wokół encykliki «Fratelli Tutti».
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
dr Dorota Gizicka
Komentarze dla gosc.pl - cykl cotygodniowych felietonów w 2023 roku
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
filozofianauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
The relations between the Holy See and state and religious leaders in Romania at the turn of the 20th and 21st centuries [Relacje Stolicy Apostolskiej z przywódcami państwowymi i religijnymi w Rumunii na przełomie XX i XXI wieku]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Model duszpasterstwa służb mundurowych w strategii systemu bezpieczeństwa narodowego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
SOCIALLY ASSISTIVE ROBOTS IN EDUCATION AND THE PROBLEMS OF TECHNOLOGY ASSESSMENT. A REVIEW OF FIELD RESEARCH [ROBOTY ASYSTUJĄCE SPOŁECZNIE W EDUKACJI A PROBLEMY OCENY TECHNOLOGII. PRZEGLĄD BADAŃ TERENOWYCH]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Propozycja modelu strategii wsparcia realizacji procesu tranzycji osób niepełnosprawnych intelektualnie do rynku pracy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologicznepsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
Dilemmas Faced by Polish Migrants in the UK Concerning Brexit and Return Migration [Dylematy polskich migrantów w Wielkiej Brytanii wobec brexitu i migracji powrotnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Dilemmas Faced by Polish Migrants in the UK Concerning Brexit and Return Migration [Dilemmas Faced by Polish Migrants in the UK Concerning Brexit and Return Migration]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
Ks. dr Jarosław Kozak
Dilemmas Faced by Polish Migrants in the UK Concerning Brexit and Return Migration [Dylematy polskich migrantów w Wielkiej Brytanii związane z Brexitem i migracją powrotną]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wodawski
YOUNG PEOPLE’S BEHAVIOR IN CYBERSPACE AND THEIR PERCEPTION OF CYBERBULLYING IN POLAND AND SLOVAKIA. SELECTED PROBLEMS [Specyfika zachowań w cyberprzestrzeni i percepcja cyberprzemocy wśród młodzieży z Polski i Słowacji. Wybrane problemy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
dr Dorota Gizicka
Zagadnienie modernizacji w pismach wybranych przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
Ks. mgr Marek Pabich
The importance of catholic social coexistence rules for the effectivness of provided and received support [Znaczenie katolickich zasad współżycia społecznego dla skuteczności udzielanego i otrzymywanego wsparcia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Feminization, but How? The Role of Women in the Polish Public Relations Industry Based on Quantitative Research [Feminiziacja, ale jaka? Rola kobiet w branży public relations w Polsce na podstawie badań ilościowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
dr Dorota Gizicka
Znaczenie ról w rodzinie w kontekście adhortacji "Familiaris consortio" oraz "Amoris Laetitia"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinienauki socjologiczne
dr Renata Pomarańska
The use of new technologies in education – opportunities, risks and challenges in the times of intensive intercultural change [...]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
dr hab. Monika Adamczyk prof. KUL
Implementing the Principle of the Common Good in Classical and Social Enterprises [Realizacja zasady dobra wspólnego w klasycznych i społecznych przedsiębiorstwach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
dr Agnieszka Marek
A model of the optimal fit of resource distribution to the equilibrium of life attitiudes among participants of hostilities in Ukraine [A model of the optimal fit of resource distribution to the equilibrium of life attitiudes among participants of hostilities in Ukraine]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 45579 zweryfikowanych pozycji.