Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Wartość wiary i rodziny w życiu mężczyzn osadzonych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinienauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński prof. KUL
Prawa rodziny w cywilizacji europejskiej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki o rodzinie
Ks. dr hab. Jerzy Koperek prof. KUL
Znaczenie ról w rodzinie w kontekście adhortacji "Familiaris consortio" oraz "Amoris Laetitia"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinienauki socjologiczne
dr Renata Pomarańska
Faith as a Factor in the Self-Acceptance Process in the Narratives of People With Disabilities: A Legal and Social Study [Wiara jako środek w procesie autoakceptacji w narracji osób niepełnosprawnych. Studium prawno-społeczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinieprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Zespół stresu pourazowego u dzieci i młodzieży – diagnoza, skutki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o rodzinienauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Motywacja osiągnięć u dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o rodziniepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
The Value of Old Age in the Teaching of Pope Francis [Wartość czasu starości w nauczaniu papieża Franciszka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinie
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński prof. KUL
Potencjał małżeństwa i rodziny w świetle nauczania błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinie
prof. dr hab. Alina Rynio
Potencjał małżeństwa i rodziny w świetle nauczania błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinie
prof. dr hab. Alina Rynio
The Role of Religion in the Family Life of People with Disabilities: A Legal and Social Study [Rola religii w życiu rodzinnym osób niepełnosprawnych. Studium prawno-społeczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinieprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Opieka prekoncepcyjna, prenatalna i postnatalna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinienauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Cele życia małżeńskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinienauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Obraz miłości na podstawie relacji Jezusa z domem Marii, Marty i Łazarza (J 11,1-44) autorstwa: Jan Klinkowski
Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2023
nauki o rodzinienauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
How religiosity correlates with Catholic beliefs regarding human sexuality: a theological-pastoral study of individuals associated with the Shalom center in Mitunguu, Kenya [Jak religijność koreluje z katolickimi przekonaniami dotyczącymi ludzkiej seksualności. Studium teologiczno-pastoralne na przykładzie osób związanych z Centrum Shalom w Mitunguu w Kenii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o rodzinienauki teologiczne
Ks. dr Jan Kobak
Kenyan Catholics’ Religiosity and Understanding of Marriage on the Basis of Individuals Associated with Shalom Center in Mitunguu: Educational and Pastoral Perspective [Religijność a rozumienie małżeństwa przez katolików z Kenii na podstawie badań osób związanych z Centrum Shalom w Mitunguu. Perspektywa edukacyjno-pastoralna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o rodzinienauki teologiczne
Ks. dr Jan Kobak
Stosunek małżonków do rodzicielstwa. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań w diecezji rzeszowskiej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o rodzinienauki teologiczne
Ks. dr Jan Kobak
Ujęcie duchowości małżeńskiej w adhortacjach" Familiaris consortio" i" Amoris laetitia"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o rodzinienauki teologiczne
Ks. dr Jan Kobak
Pastoral Care for Families Suffering from Infertility [Troska duszpasterska o osoby cierpiące z powodu niepłodności]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o rodzinienauki teologiczne
Ks. dr Jan Kobak
Anthropological Foundations [Podstawy antropologiczne]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o rodzinienauki teologiczne
Ks. dr Jan Kobak
Rodzina szkołą modlitwy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2013
nauki o rodzinienauki teologiczne
Ks. dr Jan Kobak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 45579 zweryfikowanych pozycji.