Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Sztuki plastyczne. Wystawy i krytyka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Sztuki plastyczne. Instytucje – twórcy – dzieła
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
An unknown collector of Late Antique textiles from Egypt: Carl Kallenberg (1825–1900) and his ‘Koptische Stoffreste’ [An unknown collector of Late Antique textiles from Egypt: Carl Kallenberg (1825–1900) and his ‘Koptische Stoffreste’]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki o sztuce
dr Anna Głowa
O znaczeniu relacji człowieka wobec przyrody na podstawie scen prac miesięcy w średniowiecznych kodeksach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr Małgorzata Żak-Kulesza
Działalność paryskiej Scholi Cantorum w latach 1896-1962 we współczesnych badaniach muzykologicznych
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki o sztuce
Ks. dr Michał Jędrzejski
A su Santidad do Papa Juan Pablo II ( Concierto para órgano)
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Elżbieta Charlińska
Petrus (Martin) Petko SchP (1713-1793) (o. Petrus a Sancto Martino: Completorium. Peter Pavol Londiger (ca 1710-1783): Hymnus Completorij „Te lucis ante terminum”
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki o sztuce
Ks. dr Michał Jędrzejski
Polska bibliografia organów Tom V
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Petrus Pet’ko SchP (1713-1793) (o. Petrus a Sancto Martino). Completorium. Peter Pavol Londiger (ca 1710-1783) Hymnus Completorij "Te lucis ante terminum"
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki o sztuce
Ks. dr Dariusz Smolarek
Maciejowicka scena okiem etnomuzykologa. Artykuł recenzyjny: Agata Kusto, „Z maciejowickiej sceny". Pieśni ludowe na Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki" z lat 2015-2019.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Między rewolucjonistami, artystami i świętymi. Praktyka krytyczna Anki Ptaszkowskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
Moniuszko, Liszt i Petrarka: kilka interakcji z kantatą „Madonna” w tle
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
Paranoia-Criticism as a Surrealist Variant of Artistic Thinking [Paranoja krytyczna jako surrealistyczny wariant myślenia artystycznego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr Agnieszka Kuczyńska
Franz Liszt’s Songs for Voice and Piano The Composer's Approach to Poetry and Music [Franz Liszt’s Songs for Voice and Piano The Composer's Approach to Poetry and Music]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
Pamiętnik do nauki harmonii (1871) Stanisława Moniuszki – zapomniana XIX-wieczna metoda nauczania harmonii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Miłosz Aleksandrowicz prof. KUL
Zabawy w przestrzeni. „Rzeźba napowietrzna” Edwarda Krasińskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Inspirujące podróże do Warszawy. Kazimierza Wiszniewskiego zwiedzanie muzeów, wystaw i pracowni innych artystów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Franciszek Ścigalski (1782-1846) Requiem in F. Edycja krytyczna i komentarz rewizyjny, Lublin 2023, Polihymnia, ss. 60.
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki o sztuce
Ks. dr Dariusz Sobczak
Tadeusz Makowski w Wiener Secession. Okoliczności wystawy w roku 1936, "Quart" 2023, 2, s. 64-81
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Siedemnastwieczne fundacje artystycznerodu Leszczyńskich na terenie obecnego województwa lubelskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Lasowiacka szopka z lalkami Tradycyjne widowisko i jego repertuar muzyczny
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Tomasz Rokosz prof. KUL
Oficjum o błogosławionym Czesławie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
Ks. dr Dariusz Smolarek
„Pan Bóg stworzył wieś, a człowiek miasto”, czyli Adama Marczyńskiego „powroty do natury”
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
O "eventowości" sztuki baroku
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Psałterz ferialny z Muzeum Archidiecezji Łódzkiej – jedyne źródło liturgiczno-muzyczne proweniencji oliwetańskiej w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Z kolekcji Konstancji Górskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Jak patrzeć na portret trumienny (czytając staropolskie teksty)
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
2023: publikacja dotycząca wyjazdu na stypendium NAWA PROM w wydaniu zbiorowym dostępnym online "PROM. Krótkie wyjazdy, wielkie możliwości"
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Curiosa na osiemnastowiecznym dworze polskim i ich polityczna użyteczność – trzyrożny wół Stanisława Potockiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Inicjatywy artystyczne oraz polityka gospodarcza Eustachego Potockiego
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2023
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44413 zweryfikowanych pozycji.