Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The contributions of Idzi Radziszewski, Gommar Michiels and Stefan Wyszyński to research in Dutch Studies at the Catholic University of Lublin in the light of the university’s contacts with the Low Countries (1918–1939) [Wkład ks. Idziego Radziszewskiego, o. Gommara Michielsa i ks. Stefana Wyszyńskiego w badania niderlandystyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w świetle kontaktów uczelni z krajami niderlandzkojęzycznymi (1918-1939) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski
Sposoby wykorzystania filmu Damiana Bieńka Jan Kochanowski. Treny w procesie edukacyjno-wychowawczym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Znaczenie wiedzy psychologicznej w warsztacie nauczyciela polonisty
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Metamorfozy pamâti v pʹese Nikolaâ Rudkovskogo „Dožitʹ do premʹery” [Metamorfozy pamięci w sztuce Nikołaja Rudkowskiego „Dożyć do premiery”]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
mgr Anastasia Gulina
Des Lettres persanes à l’Histoire véritable de Montesquieu : réitération ou évolution littéraire? [Od "Listów perskich" do "Prawdziwej historii" Monteskiusza: powtórzenie czy literacka ewolucja?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Μνήμη in Herodotus II 77, 2: “history” or “tradition”? [Μνήμη w księdze II, 77, 2 Dziejów Herodota: „historia” czy „tradycja”?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Krzysztof Narecki
A Young Carmelite on Ice Skates. The Early Occasional Poetry of St. Titus Brandsma as a Literary Testimony of His Love of God, Life, and the Family [Młody karmelita na łyżwach. Wczesna poezja okolicznościowa św. Tytusa Brandsmy jako literackie świadectwo jego miłości Boga, życia i rodziny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski
Zamiast „Posłowia”
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2023
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Kto napisał "Zwierzciadło człowieka krześcijańskiego"? O pierwszych jezuickich tłumaczach pism Ludwika z Granady
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
"Chwylowizm” Mykoły Chwylowego: szkoła literacka czy "zboczenie” ideologiczne?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Monika Kaup, New Ecological Realisms: Post-Apocalyptic Fiction and Contemporary Theory [Monika Kaup, New Ecological Realisms: Post-Apocalyptic Fiction and Contemporary Theory]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr Kamil Rusiłowicz
Skolonizowani Polacy i ich „Inni” w nieznanym dzienniku Pelagii Rościszewskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Romantyk jako nowoczesny klasyk, czyli kontynuacja zamiast przełomu. Propozycja Teodozego Sierocińskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
„Rzeczy ludzkich siewka” O przypadku w Sylorecie Wacława Potockiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Agnieszka Czechowicz prof. KUL
»Ich weiß es nicht, ob die Utopie einer ›Literatur ohne Grenzen‹ möglich ist.« ["Nie wiem, czy jest możliwa utopia 'literatury bez granic'" ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów prof. KUL
Literature and reading under the light of intermedial and multimodality studies - interview for Elaine Barros Indrusiak and Miriam de Paiva Vieira [Literature and reading under the light of intermedial and multimodality studies - wywiad dla Elaine Barros Indrusiak i Miriam de Paiva Vieira]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Grzegorz Maziarczyk prof. KUL
Literatura e leitura sob a ótica dos estudos da intermidialidade e multimodalidade [Literatura e leitura sob a ótica dos estudos da intermidialidade e multimodalidade]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Grzegorz Maziarczyk prof. KUL
Gustaw Zieliński. Dzienniki mojego życia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
literaturoznawstwo
mgr Magdalena Owczarczyk
Contextes d’un conte, pré-/prae- textes d’un détournement : Règlement de contes de Vera Feyder [Konteksty pewnej bajki, pre/prae-teksty pewnej "zmyłki": "Règlement de contes" Very Feyder]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Judyta Niedokos
Porfiriusz z Tyru: O wegetarianizmie (wydanie II poprawione)
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Teksty literackie w pracy nauczyciela polonisty. Lektury i konteksty
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Pierścień z brylantem (esej o biografii i twórczości Zygmunta Haupta)
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Zeus’ Messengers, Angels, and Archangels in Porphyry of Tyre [Zeus’ Messengers, Angels, and Archangels in Porphyry of Tyre]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
SONNET IN STITCHES: PATCHWORK VARIATIONS OF MODERN RELIGIOUS SONNETS IN ENGLISH [SONNET IN STITCHES: PATCHWORK VARIATIONS OF MODERN RELIGIOUS SONNETS IN ENGLISH]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Sławomir Wącior prof. KUL
Vanitas i fizyka (Naruszewicz - Miaskowski)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Dariusz Seweryn
Czym jest ballada? Tam Lin, Świtezianka i rzeczywistość rozszerzona
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Dariusz Seweryn
Tuwim w bibliotece
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Triumf ilości?
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Spill de la vida religiosa in Slavic literature [Spill de la vida religiosa w literaturze słowiańskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Martin Kirschner/Isabelle Stauffer/Alexis Fritz (Hg.), unter Mitarbeit von Nadin Burkhardt und Thomas Pittrof,Transformationen in Zeiten religiöser und gesellschaftlicher Umbrüche. Dieselbe Welt und doch alles anders, Baden- Baden, Nomos, 2022, 424 S., ISBN 978-3-8487-8496-7. [Martin Kirschner/Isabelle Stauffer/Alexis Fritz (Hg.), unter Mitarbeit von Nadin Burkhardt und Thomas Pittrof, Transformationen in Zeiten religiöser und gesellschaftlicher Umbrüche. Dieselbe Welt und doch alles anders, Baden- Baden, Nomos, 2022, 424 S., ISBN 978-3-8487-8496-7.]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44413 zweryfikowanych pozycji.