Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Paradygmatyczne założenia racjonalnej sankcji karnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły
Formacja eklezjalna - permanentna odnowa osobowa
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2019
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Tłumacz w postępowaniu karnym w ustawodawstwie polskim i rosyjskim – wybrane aspekty
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Monika Sadowska
Miłoszologiczne "Tao"
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Dagome iudex prototypem konkordatu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Techniki tłumaczeniowe terminologii weterynaryjnej w rosyjsko-polskim przekładzie specjalistycznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Ewelina Jasińska-Grabowska
Prawnokarna ocena samobójstw popełnianych z motywów religijnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
The Modena Relief: A Mystery of What? [The Modena Relief: A Mystery of What?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
Skutki sankcji ekonomicznych w stosunkach Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską na przykładzie polsko-rosyjskiej wymiany handlowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Jarosław Kuśpit
Rola samooceny i lęku-cechy w wyjaśnianiu subiektywnej jakości życia osób zorientowanych materialistycznie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Martyna Płudowska
Rola samooceny i lęku-cechy w wyjaśnianiu subiektywnej jakości życia osób zorientowanych materialistycznie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Środowisko romanistyczne wobec „reformy Baszkiewicza” z 1975 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Bożena Czech-Jezierska
Kim jest oblubieniec w przypowieści o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13)? Między tradycyjnymi i współczesnymi próbami zrozumienia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Arnold Zawadzki
Analiza zastosowania wymogów formalnych i merytorycznych w tłumaczeniu poświadczonym na przykładzie studenckiego przekładu polskiego i niemieckiego wyroku rozwodowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Joanna Mirek
Podział udziałów w spółce z o.o. po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Legal Aspects of Territorial Restrictions in Water Tourism due to Environmental Protection
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Leszek Ćwikła
Analysis of the composition and minerals diagrams determination of petrified wood [Analysis of the composition and minerals diagrams determination of petrified wood]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
Marta Hirschprung zapomniana redaktorka i literatka z Krakowa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Istituti religiosi femminili nella Polonia occupata: vita e attivita [Żeńskie zgromadzenia zakonne w okupowanej Polsce, życie i działalność]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
S. dr hab. Agata Mirek prof. KUL
«Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana» (Sdz 2,11). Teologiczne aspekty upadku w Księdze Sędziów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz prof. KUL
Duch Święty uzdalnia do świadectwa i apostolstwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Greckie i łacińskie warianty Piety. Pieta z Konopnicy w Muzeum Narodowym w Poznaniu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Activity and identification of methanotrophic bacteria in arable and no-tillage soils from Lublin region (Poland) [Aktywność i identyfikacja bakterii metanotroficznych w glebach rolniczych i nieuprawianych Lubelszczyzny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Dotacje formą wydatków budżetowych gmin w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Tutor, promotor, projektant rozwoju studenta. O roli i autorytecie nauczyciela akademickiego w relacjach z wybranymi rodzajami studentów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
O pojęciu darowizny podlegającej zaliczeniu na schedę spadkową
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Czy Bóg zna zło? Antyczne rozwiązanie problemu na przykładzie filozofii Temistiusza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Monika Komsta
Information Warfare Between Russia and Ukraine: A Cause of War for the West? [Wojna informacyjna Rosji z Ukrainą motywem do wojny z Zachodem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwie
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Jeszcze o księdzu z Koszalina
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2019
dr hab. Lech Giemza
Zwermen mensen en véél water – Tsjechen over het Nederlandse landschap [Roje ludzi i dużo wody - Czesi o niderlandzkim krajobrazie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33625 zweryfikowanych pozycji.