Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
O walce z legendą Powstania Warszawskiego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Sawicki
Proza melomana na tematy niemuzyczne. Dwanaście opowiadań Grzegorza Filipa
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Przesłanie pastora Karola Diehla do współwyznawców w sprawie wojny z Rosją 1812 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Źródła wykorzystane przez Piotra Hiacynta Pruszcza w przewodniku "Morze łaski Bożey" (Kraków 1662)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historia
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Why is the approach to discontinuing life-sustaining treatment different in the UK and Poland? Based on the case of RS [Dlaczego podejście do przerwania leczenia podtrzymującego życie różni się w Wielkiej Brytanii i Polsce? Na podstawie przypadku RS]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
Stanisława Judyckiego teizm epistemologiczny. Próba krytycznej rekonstrukcji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Nadzór kuratora nad duchownym, który popełnił przestępstwo "contra sextum cum minore"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
prawo kanoniczne
Ks. dr Adam Jaszcz
Ks. Andrzej Kumor, Zasada zaufania do stron procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2023, ss. 314
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2024
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 3 czerwca 2023 r.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2024
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Marriage and family in EU countries. An overview of constitutional provisions [Małżeństwo i rodzina w państwach unijnych. Przegląd rozwiązań konstytucyjnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Canonical Marriage According to Stefan Wyszyński Based on Publications in “Ład Boży” [Małżeństwo kanoniczne według Stefana Wyszyńskiego na podstawie publikacji w „Ładzie Bożym”]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Man and Family According to Rev. Stefan Wyszyński on the Basis of Publications in “Ład Boży” [Człowiek i rodzina według ks. Stefana Wyszyńskiego na podstawie publikacji w “Ładzie Bożym”]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Obraz nauczyciela w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle niepublikowanych badań Zygmunta Kukulskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
pedagogika
dr hab. Wiesław Partyka prof. KUL
„Nichts verlangte er von seiner Umwelt, außer dass er sie provozieren und vor den Kopf stoßen durfte“: Jesus‐Figuren in der modernen deutschsprachigen und polnischen Literatur [Postać Jezusa we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów prof. KUL
„… kiedy biją dzwony niebieskie na Alleluja”. Apoteoza męczeństwa ks. prałata Konstantego Budkiewicza na obrazie Władysława Barwickiego.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historia
dr hab. Ewa Ziółek
The Bibliography of Józef Tadeusz Milik (1922 ‒ 2006) [Bibliografia Józefa Tadeusza Milika (1922–2006)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki biblijne
dr Michał Klukowski
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Miejsce Piastowe, 5 września 2023 roku
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2024
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Greek Catholic Military Pastoral Care in the Face of World War II [Greckokatolickie Duszpasterstwo Wojskowe w obliczu II wojny światowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Wykorzystanie technologii mobilnych przez firmy biznesowe w kontekście cyfryzacji łotewskiej gospodarki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
[Rev. of] Yelena Mazour-Matusevich, Le père du siècle: The Early Modern Reception of Jean Gerson (1363–1429): Theological Authority between Middle Ages and Early Modern Era [[Rec. z:] Yelena Mazour-Matusevich, Le père du siècle: The Early Modern Reception of Jean Gerson (1363–1429): Theological Authority between Middle Ages and Early Modern Era]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2024
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Arka Noego Michała Anioła w kontekście chrześcijańskiej tradycji bizantyńskiej i łacińskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
Muzyka w serii poradników metodycznych i podręczników do nauczania religii "Z Bogiem przez życie" Wydawnictwa Gaudium pod redakcją ks. prof. Mariana Zająca
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2024
nauki o sztuce
Ks. dr Michał Jędrzejski
Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia czy zapomniana? Uwagi o historii idei na emigracji i w kraju
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historia
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
De Carmina Cantabrigiensia, Hebban olla uogala en hun mogelijke onderlinge relatie [Carmina Cantabrigiensia, Hebban olla uogala i ich możliwy związek ze sobą]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Mapa występowania antybiotykoopornych szczepów bakterii na placach zabaw w Lublinie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
informatyka techniczna i telekomunikacja
mgr inż. Kamil Zieliński
Structural Conflict in the Polish Migrant Community in the UK [Structural Conflict in the Polish Migrant Community in the UK]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki socjologiczne
Ks. dr Jarosław Kozak
Współczucie w poezji Wacława Potockiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
‘Een beetje lyrisch, een beetje sentimenteel’: Virginie Loveling binnen de receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechië en Polen eind 19de eeuw [„Trochę liryczna, trochę sentymentalna”: Virginie Loveling w recepcji literatury niderlandzkojęzycznej w Czechach i Polsce pod koniec XIX wieku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Мовний родовід барона Кудкудака. До історії польсько-українських культурних і мовних контактів [Lingwistyczny rodowód barona Kudkudaka]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Migranci i język
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 45905 zweryfikowanych pozycji.