mgr Katarzyna Drop

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów

Stanowisko: Asystent


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Adjustment in women treated for rheumatoid arthritis.
  [Dostosowanie u kobiet leczonych z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów]
  [w:] ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zdrowie i jego miejsce w hierarchii wartości osób młodych
 • Znaczenie zarządzania i jakości usług medycznych w placówkach ochrony zdrowia.

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • COVID-19 - jako globalny problem zdrowia publicznego
  [w:] Polish Journal of Public Health

2018

 • Physician-patient communication in healthcare facilities
  [Komunikacja lekarz-pacjent w placówkach służby zdrowia]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Patient-doctor communication in healthcare facilities – Part 2
  [Relacja pacjent-lekarz w chronie zdrowia – część 2]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

 • 2017


  Organizacja konferencji krajowej

  • Od Seulu do Rio. Igrzyska olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016 (sport, retoryka, wartości, polityka, ekonomia, kultura)

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • A comparison of the levels of satisfaction with the medical services provided by primary healtcare centers in selected communes in Lubelskie Voivodeship
   [Porównanie poziomu zadowolenia z usług medycznych świadczonych przez podstawowe zakłady opieki zdrowotnej w wybranych gminach województwa lubelskiego]
   [w:] Zdrowie Publiczne
  • The quality of mediacal services in promary healthcare centres in selected communes of the Lubelskie Voivodeship, as assessed by patients - preliminary
   [w:] Zdrowie Publiczne
  • Physician-patient communicaton in healthcare facilities
   [Komunikacja pacjent-lekarz w placówkach ochrony zdrowia]
   [w:] Zeszyty Naukowe KUL

  Redakcja działu czasopisma naukowego

  • Redaktor stylistyczno-językowy
   [w:] Zeszyty Naukowe KUL

  2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Warsztat dziennikarza w czasopiśmie naukowym

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Trzecia Międzynarodowej Konferencji Symulacji Medycznej dla studentów medycyny i młodych lekarzy

  Organizacja konferencji krajowej

  • Obraz zwykłego człowieka w mediach

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Zwykły człowiek na łamach wybranej polskiej prasy młodzieżowej w latach 50-tych i 60-tych.

  2014


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Healthy lifestyle as a future problem of the Polish and Ukrainian border areas
   [Zdrowy styl życia jako przyszły problem polskiego i ukraińskiego pogranicza]

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Sources of patients' knowledge on the treatment of missing teeth with implants
   [Źródła wiedzy pacjentów na temat leczenia braków w uzębieniu za pomocą implantów]
   [w:] Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Druga Międzynarodowej Konferencji Symulacji Medycznej dla studentów medycyny i młodych lekarzy
  • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA,,TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA KULTURALNA POLSKO-UKRAIŃSKA W EUROREGIONIE BUG",

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
  • Stowarzyszenie Mediów Polskich

  2013


  Organizacja konferencji krajowej

  • Pierwsza Konferencja Symulacji Medycznej dla studentów medycyny i młodych lekarzy

  Udział w konferencji krajowej

  • IV Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców pt. Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców

  Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

  • Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Kapituła Pracowników i Pracodawców

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wokół trudnej sztuki prezenterskiej
   [w:] Zeszyty Prasoznawcze
  • Self-governmental poviat prevention program of cardiovascular diseases
   [Samorządowy powiatowy program profilaktyczny chorób układu krążenia]
   [w:] Zdrowie Publiczne

  Redakcja naczelna czasopisma naukowego

  • Redaktor Naczelny
   [w:] Media Sphere Journal

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Przegrane batalie Juliana Ochorowicza
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)

  2010


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Kompendium o twórczości
   [w:] Charaktery

  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

  • Czasopismo naukowe - Sekretarz Redakcji
   [w:] Zdrowie Publiczne