Monika Walczak

dr hab. Monika Walczak (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metodologii Nauk

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Monika Walczak prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Metodologii Nauk
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: monika.walczak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1405-8855