Aleksandra Krauze-Kołodziej

dr Aleksandra Krauze-Kołodziej

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Stanowisko: Asystent

Office hours in Summer Term 2019/2020:

Monday, 13.20-15.00, GG347

 

Zapraszam do konsultacji w formie odpowiedzi na zapytania przekazane przez e-mail (aleksandra.krauze-kolodziej@kul.pl) w terminie do 3 dni roboczych (zgodnie z § 3 pkt 1 Zarządzenia Rektora KUL ROP - 0101-103/17 z dnia 23.11.2017 r.)

You are kindly invited to consult me in the form of responses to inquiries by e-mail (aleksandra.krauze-kolodziej@kul.pl) within 3 working days (in accordance with § 3 point 1 of the Rector's Regulation KUL ROP - 0101-103 / 17 of November 23, 2017)

 

 *   *   *

The description of courses in Summer Term 2019/2020, with literature of the subject:

 

-Karta_przedmiotu_-_Przedsiębiorczość__-_filologia_romańska_i_hispanistyka_2019_2020