dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Germańskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • Kierownik Katedry (od 2019-10-01)
  • Kierownik Katedry (od 2011-05-01 do 2019-09-30)