dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Germańskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • doktor habilitowany (od 2010-12-01)
  • doktor (od 2001-02-21)
  • magister (od 1992-09-11)