mgr Michał Narecki

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Wykładowca

Office hours / re-sits

21 February, 10am - 11am, GG-206

 


 

Visit my homepage HERE