Michał Narecki

mgr Michał Narecki

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Asystent

Konsultacje - Semestr Zimowy 2020/2021

PIĄTEK

  • 15:50 - 16:40 ONLINE