dr hab. Paweł Garbacz

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Podstaw Informatyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Dr hab. Paweł Garbacz (prof. KUL) 

 

 

 

Kariera zawodowa

 

 • 1996 – 1997 stażysta Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 1997 – 2001 asystent Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 2001 – 2005 adiunkt Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • II 2005 – I 2006 ricercatore Laboratory for Applied Ontology, ISTC-CNR, Trydent (Włochy)
 • II 2006 – X 2008 adiunkt Katolicki Uniwersytet LubelskiJana Pawła II
 • VI 2006 - VI 2008 konsultant IT42 Objects Ltd. (Londyn)
  • budowa modelu UML dziedziny biznesowej w środowisku Rationale IBM oraz Enterprise Architect
  • integracja dziedziczonych systemów informacji (legacy information systems): Shell UK SAP, Shell UK OPMIS, NATO FORMETS MTF
 • X 2008 - profesor nadzwyczajny Katolicki Uniwersytet LubelskiJana Pawła II

 

Współpraca międzynarodowa

 1. II – IV 2001 staż w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
 2. VI – VII 2004 Visiting Professor w Laboratory for Applied Ontology, ISTC-CNR, Trydent (Włochy)
 3. II 2005 – I 2006 stypendium Marie Curie Intra-European Fellowship (projekt: Formal Ontological Foundationsfor Information Systems), Laboratory for Applied Ontology, ISTC-CNR, Trydent (Włochy)
 4. 2010-2012 udział w projekcie EuJoint finansowanym w ramach VII Programu Ramowego  Unii Europejskiej w schemacie IRSES (nr ref. 247503)
 5. wykłady gościnne:23 IV 2001, University of Tilburg (Holandia)
 • 21-22 X 2002, LADSEB-CNR, Padwa (Włochy)
 • 2-3 VIII 2003, Laboratory for Applied Ontology, ISTC-CNR, Trydent (Włochy)
 • 31 IX 2003, Institute for Formal Ontology in Medical Information Sciences, Lipsk (Niemcy)
 • 20 I 2007, University of Eindhoven (Holandia)
 • 24 IX 2008, Universita di Padoua (Włochy)
 • 9 X 2008, Institute of Computer Science of the Foundation for Research and Technology – Hellas, Heraklion (Grecja)
 • 22 VII 2010, Artefacts and Family Resemblance, The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University, Osaka (Japonia)

 

Publikacje

Książki:

1. Logika zdań – jedna czy wiele, RW KUL, Lublin 2000

2. Logika i artefakty, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006

 

Artykuły z dziedziny informatyki:

 1. The four dimensions of artifacts, [w:] Principles of Knowledge Representation and Reasoning: Proceedings of the Ninth International Conference (KR2004), Whistler, Canada, June 2-5, 2004, s. 289-299
 2. Towards a standard taxonomy of artifact functions, [w:] B. Madsen, H. Thomsen (red.), Terminology and Content Development, Copenhagen 2005, s. 251-264
 3. Towards a standard taxonomy of artifact functions, Applied Ontology 1(2005/2006) 221-236
 4. A Formal Model of Functional Decomposition, [w:] ASME 2006 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE2006) September 10–13, 2006 , Philadelphia, Pennsylvania, USA, DETC2006-99097, s. 115-124, DOI:10.1115/DETC2006-99097
 5. An Outline of a Formal Ontology of Genres, [w:] J. Lang i in., Knowledge Science, Engineering and Management, First International Conference, KSEM 2006, LNCS 4092, s. 151-163
 6. The Instrumental Stit: A Study of Action and Instrument, [w:] B. Brandon, C. Fellbaum (red.), Formal Ontology in Information Systems, IOS Press, Baltimore 2006, s. 167-178
 7. S. Borgo, M. Carrara, P. Vermaas, P. Garbacz, Behaviour of a Technical Device: An Ontological Perspective in Engineering, [w:] B. Brandon, C. Fellbaum (red.), Formal Ontology in Information Systems, IOS Press, Baltimore 2006, s. 214-225
 8. S. Borgo, M. Carrara. P. Garbacz, P. Vermaas, A Formal Ontological Perspective on Behaviors and Functions of Technical Artifacts, Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing 23(2009) 3-21
 9. S. Borgo, M. Carrara, P. Garbacz, P. E. Vermaas, Towards the Ontological Representation of Functional Basis in DOLCE, [w:] M. Okada i B. Smith (red.) Interdisciplinary Ontology: Proceedings of the Second Interdisciplinary Ontology Meeting, February 28th-March 1st, 2009, Tokyo, Vol. 2, Keio University Press, Keio 2009, s. 3-16. 
 10. P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, Beyond Public Announcement Logic, An Alternative Approach to some AI Puzzles, [w:]: B. Mertsching, M. Hund, Z. Aziz (red.): KI 2009: Advances in Artificial Intelligence, 32nd Annual German Conference on AI, Paderborn, Germany, September 15-18, 2009. Proceedings, LNAI 5803, s. 379–386
 11. P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, Do you still want to vote for your favourite politician? Ask Ontobella!, [w:] R. Ferrario, A. Oltramari (red.), Formal Ontology Meets Industry, IOS Press, Amsterdam 2009, s. 102-113
 12. P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, A formal model for epistemic interactions, [w:] Ngoc Thanh Nguyen i in. (red.) Challenges in Computational Collective Intelligence, Berlin 2009, s. 205-216
 13. P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, Inżynieryjna ontologia przekonań Ontobella, [w:] A. Grzech i in., Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, EXIT, Warszawa 2009, s. 301-314
 14. S. Borgo, M. Carrara. P. Garbacz, P. Vermaas, Formalizations of functions within the DOLCE ontology, [w:] Proceedings of TMCE 2010 Symposium, April 12-16, 2010, Ancona, Italy, I. Horvath, F. Mandorli and Z. Rusak (red.), s. 113-126
 15. Metody sztucznej inteligencji w reprezentacji wiedzy prawniczej, Studia Prawnicze KUL 40(2010) 23-52
 16. P. Garbacz, R. Trypuz, B. Szady, P. Kulicki, P. Gradzki, M. Lechniak, Towards a formal ontology for history of church administration, Formal Ontology in Information Systems, [w:] A. Galton and R. Mizoguchi (red.), IOS Press, Amsterdam 2010, s. 345-358
 17. M. Kacprzak, P. Kulicki, R. Trypuz, K. Budzynska, P. Garbacz, M. Lechniak, P. Rembelski, Using Perseus System for Modelling Epistemic Interactions, [w:] P. Jedrzejowicz i in. (red.), KES-AMSTA 2010, LNAI 6070, Springer, Heidelberg, s. 315–324
 18. P. Kulicki, R. Trypuz, P. Garbacz, M. Lechniak, Epistemic capacities, incompatible information and incomplete beliefs, [w:] LogKCA-10 Proceedings of the Second ILCLI International Workshop on Logic and Philosophy of Knowledge, Communication, and Action, Donostia, s. 267-285
 19. M. Carrara, P. Garbacz, P. Vermaas, If engineering function is a family resemblance concept: assessing three formalization strategies, Applied Ontology 6(2011) 141-163
 20. P. Garbacz, R. Trypuz, A Metaontology for Ontological Engineering. A Philosophers’ Perspective, [w:] V. Dignum, P. Vermaas (red.), Formal Ontologies Meet Industry, IOS Press, Amsterdam 2011, s. 16-27
 21. S. Borgo, M. Franssen, P. Garbacz, Y. Kitamura, R. Mizoguchi, P. Vermaas, Technical Artifact: An Integrated Perspective, [w:] V. Dignum, P. Vermaas (eds.), Formal Ontologies Meet Industry, IOS Press, Amsterdam 2011, s. 3-15
 22. S. Borgo, M. Carrara, P. Garbacz, P. Vermaas, A Formalization Of Functions As Operations On Flows, [w druku w:] Journal of Computing and Information Science in Engineering (2011)
 23. P. Garbacz, S. Borgo, M. Carrara, , P. Vermaas, Two Ontology-Driven Formalisations of Functions and Their Comparison, [w druku w:] Journal of Engineering Design

Artykuły z dziedziny filozofii:

 1. Łukasiewicz semper reformandus, Ruch Filozoficzny 57(2000) 31-35
 2. Uwagi o genezie współczesnej logiki modalnej, Roczniki Filozoficzne 48(2000) 169-194
 3. W stronę Łukasiewicza, Filozofia Nauki, 29(2000) 73-83
 4. Co to jest kryterium identyczności?, Roczniki Filozoficzne 51(2003) 53-66
 5. O wymieraniu możliwości, Diametros 6(2005) 255-264 (http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam6garbacz.pdf)
 6. An Attempt At the Reconstruction of System Z And Its Philosophical Foundations, Studies in Logic and Theory of Knowledge 5(2002) 89-103
 7. Philosophical Motivations of Jan Lukasiewicz’s Three-Valued Logic, Studies in Logic and Theory of Knowledge 5(2002) 67-87
 8. What is a level of a criterion of identity?, Metaphysics 3(2002) 113-124
 9. Begging the question as a formal fallacy, Logique et Analyse 170-171(2002) 81-100
 10. Logics of relative identity, Notre Dame Journal of Formal Logic 41(2002) 27-50
 11. Relatywna identyczność i nieodróżnialność, Filozofia Nauki 39-40(2002) 53-64
 12. Subsumption and relative identity, Axiomathes 14(2004) 341-360
 13. A first-order theory of functional parthood, Journal of Philosophical Logic 36(2007) 309-337
 14. R. Trypuz, P. Garbacz, Bity i byty. O pewnym mało znanym zastosowaniu ontologii, Filozofia Nauki 59(2007) 121-140
 15. Powieści, sztandary i gaźniki. Od filozofii literatury do filozofii technologii, Kwartalnik Filozoficzny 34(2008) 133-140
 16. O warunkach formalizacji ontologii stanów rzeczy, Roczniki Filozoficzne 56(2008) 61-83
 17. P. Vermaas, P. Garbacz, Functional Decomposition and Mereology in Engineering, [w:] A. W. M. Meijers (red.) Handbook Philosophy of Technology and Engineering Sciences, Elsevier, Amsterdam 2009, s. 236-271
 18. What is an artefact design?, Techne 13(2009) 137-149
 19. O pocieszeniu, jakie dają stany rzeczy, [w:] A. Biłat, Aporie ontologii sytuacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 157-175
 20. S. Borgo, M. Carrara, P. Garbacz, P.Vermaas, The Design and the Designer Stance, [w:] H. Hove and P. Galle (eds.) CEPHAD 2010: The Borderland between Philosophy and Design Research, Vol. 1 of Copenhagen Working Papers on Design (Danish Design School Press), 2010, s. 39-40
 21. P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, Ontologia w w rozwiązywaniu zadań, Dialogikon XV(2010) s. 63-85
 22. Teleologia serc i pomp, [w:] Z. Wróblewski, Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 123-143
 23. Zagadnienie istnienia artefaktów. Głos w dyskusji, Filozofia Nauki 71(2010) 121-134
 24. What can an armchair philosopher do for a “dirty-hands” engineer?, Axiomathes published FirstOnline: DOI 10.1007/s10516-010-9141-9
 25. P. Vermaas, M. Carrara, S. Borgo, P. Garbacz, The design stance and its artifacts, Synthese, published FirstOnline: DOI 10.1007/s11229-011-9885-9

Konferencje

[tylko nieopublikowane wystąpienia w jęz. angielskim]

 • 19 VI 2002, On epistemological criteria of identity, Fourth European Congress of Analytical Philosophy, Lund (Sweden)
 • 1 VIII 2003 Monadic Logics Of Relative Identity, Twelfth Congress of Logic, Methodology, and Philosophy Of Science, Oviedo (Spain)
 • 4 IX 2004 What is an artifact design?, Artefacts in Philosophy, Delft (Holland)
 • 25 V2005, Identity and artifacts, Identity: Ontological Perspectives, Amsterdam (Holland)
 • 10 VI 2005, Towards a standard taxonomy of artifact functions, Formal Ontology Meets Industry, Verona (Italy)
 • 25 IX 2006, To pump blood and to transfer torque: functions in biology and engineering Comparative Philosophy Of Technical Artifacts And Biological Organisms, 15th Altenberg Workshop in Theoretical Biology, Altenberg (Austria)
 • 23 VIII 2008, Engineering Functional Decompositions and Mereology, Sixth European Congress of Analytical Philosophy, Kraków (Poland) – z P. Vermaas
 • 9 VII 9 2009, The intentionalist design stance and its objects, Biennial Meeting of the Society for Philosophy and Technology, July 7-10, 2009, Enschede (Holland) - z S. Borgo, M. Carrara,  P. E. Vermaas