dr hab. Paweł Garbacz

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Podstaw Informatyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • Pełnomocnik ds. otwartego dostępu (od 2018-02-14)
  • Kurator Katedry (od 2013-04-01 do 2014-06-30)